Europeanisation and urban movements: political opportunities of community organisations in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Europeanisation and urban movements: political opportunities of community organisations in Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomenės organizacijos; ES; Europeizacija; Kaunas; Miestietiškas; Miesto judėjimai; Politinės galimybės; Vilnius; Visuomeninė organizacija; Community organisation; Community organisations; EU; Europeanisation; Kaunas; Lithuania; Political opportunities; Urban; Urban movements; Vilnius.
Keywords:
LT
Bendruomenės organizacijos; Europeizacija; Miestiečiai / Burgers; Judėjimai / Movements; Politika / Politics; Visuomeninė organizacija.
Summary / Abstract:

LTTransnacionalinių jėgų įtaka politinių galimybių struktūroms ir kolektyvinio veiksmo ištekliams Vidurio ir Rytų Europoje yra plačiai tyrinėta. Bet mažai žinoma apie tai, kaip europeizacija ir kiti transnacionaliniai procesai veikia regiono urbanistinius judėjimus. Šiame knygos skyriuje analizuojama ir lyginama dviejų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus ir Kauno – bendruomenių organizacijų dinamika. Keliami du tikslai: pirma, išsiaiškinti, kaip europeizacija Lietuvoje keitė vietos bendruomenių aktyvistų galimybes unbanistinėje aplinkoje; antra, nagrinėjamos šių aktyvistų strategijos, pasitelktos paveikti viešąją politiką ar apginti jų interesus lokaliniu lygmeniu. Ypatingas dėmesys skiriamas besiformuojantiems bendruomenės kūrėjų ir vietos valdžios struktūrų santykiams. Kiti tyrimai rodo, jog europeizacijos procesai Vidurio ir Rytų Europoje paskatino nevyriausybinių organizacijų plėtrą pilietinėje visuomenėje. Vieno autoriai tai vertina teigiamai, kiti teigia, jog Europos Sąjungos (ES) ir kita užsienio parama paskatino trumpalaikių projektų viršenybę, stipresnių organizacijų, turinčių geresnius administracinius gebėjimus, įsitvirtinimą mažesniųjų sąskaita ir neretai nuo vietos bendruomenės reikalų atitrūkusių profesionalių organizacijų kūrimąsi. Šis tyrimas rodo, jog Lietuvos atveju ES paskatino lokalaus lygmens aktyvizmą, pasireiškusį sparčiai besikuriančių bendruomenės organizacijų veikla. Nors remiamos iš viršaus, šios iniciatyvos kyla iš apačios, iš pačių bendruomenių, o bendruomenių organizacijos geba išvystyti vietos bendradarbiavimo ir paramos tinklus.

ENThe impact that the transnational powers have on the structures of political opportunities, as well as resources of collective activity in Middle and Eastern Europe has been widely researched. However, there is little information on the effect that the Europeanisation and other transnational processes have on the urbanistic movements of the region. The book analyses and compares the dynamic of community organisation of the two largest cities in Lithuania – Vilnius and Kaunas. Two purposes have been established: find out how Europeanisation in Lithuania affected the possibilities of community activists in an urban setting; analyse the strategies used by these activists to influence the public policy or defend their stance on a local level. Particular focus is given to the relationship between the founders of the communities and the local authority. Other research projects have shown that the Europeanisation processes in Middle and Eastern Europe have influenced the development of non-governmental organisations in the civic society. Authors of some of these research papers have a positive opinion on this change, while others state that the sponsorships from the EU or other types of foreign support have led to the primacy of short-term projects, the rise of stronger, better administrated organisations at the cost of smaller ones, and often the creation of professional organisations that are out of touch with the actual problems the communities might face. The research shows that, in the case of Lithuania, the EU fostered activism on the local level, as displayed by the activity of rapidly-forming new community organisations. Despite being supported by the authorities, such initiatives are created by the lowest rank – the communities themselves, and community organisations manage to form networks of local cooperation and support.

ISBN:
9781472434463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55029
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 16
Export: