Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką
Alternative Title:
NGOs influence on youth integration into the labour market
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2008, t. 19, Nr. 4, p. 10-21
Keywords:
LT
nevyriausybinės organizacijos; socialiai pažeidžiamas jaunimas; užimtumas.
EN
NGO's; disadvantaged youth; employment.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojama nevyriausybinių organizacijų (toliau NVO) įtaka jaunimo įsitvirtinimui darbo rinkoje. Remiamasi tarptautiniais bei nacionaliniais norminiais dokumentais, EQUAL projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ metu atliktu NVO atstovų tyrimu bei kitais NVO tematika Lietuvoje atliktais tyrimais. Taip pat pateikiama NVO, dirbančių su jaunimu, teikiamų paslaugų analizė. [Iš leidinio]

ENThe influence of NGOs on youth employment is analysed, with reference to international and national normative acts, a research of NGOs representatives, accomplished within the project “Lithuanian development community of youth employment improvement” and other NGOs researches accomplished in Lithuania. Also, an analysis of services provided by youth NGOs is presented. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16697
Updated:
2018-12-17 12:15:52
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: