Socialinės partnerystės raidos problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės partnerystės raidos problemos
Alternative Title:
Problems of development of social partnership
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 48-51
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Socialinė partnerystė / Social partnership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra atskleidžiama socialinės partnerystės vieta ir vaidmuo pilietinės visuomenės santykiuose. Kritikuojamas susiaurintas pilietinės visuomenės traktavimas, kuris trukdo suvokti vis didėjančio piliečių pasyvumo priežastis ir atskleisti socialinės partnerystės reikšmę. Siūloma pilietinę visuomenę analizuoti kaip bendrąją demokratinės visuomenės visumą, o ne kaip atskirą socialinį fragmentą. Nagrinėjama socialinės partnerystės įtaka studijų aukštosiose mokyklose kokybei, pagrindžiama bendradarbiavimo su darbdavių ir kitų socialinių partnerių organizacijomis abipusė nauda. Nagrinėjamas konkretus socialinės partnerystės atvejis, kuris iliustruoja Vilniaus kooperacijos kolegijos ir Lietuvos centrinės kredito linijos bendradarbiavimą ir abipusius įsipareigojimus, įgyvendinant socialinės partnerystės projektą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietinė visuomenė; Socialinė partnerystė; Studijų kokybė; Civil society; Social partnerschip; Social partnership; The quality of studies.

ENThis article reveals the place and role of social partnership in the relationships of a civil society. In addition, it criticises a narrowed approach to the civil society, which hinders to understand the reasons of constantly increasing citizens’ passivity and to reveal the importance of the civil society. It is offered to analyze the civil society as the general totality of a democratic society and not as a separate social fragment. Furthermore, it analyses the influence of social partnership on the study quality in the institutions of higher education and reasons the mutual benefit of cooperation with the employer and organizations of other social partners. This article analyses a specific case of social partnership, which illustrates cooperation between Vilnius Co-operative College and Lithuanian Central Credit Line and their mutual obligations while implementing a social partnership project. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34600
Updated:
2016-10-17 22:45:19
Metrics:
Views: 24
Export: