Controlled or controlling free media and electoral campaigns : the legislative experiment in Lithuania 2008

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Controlled or controlling free media and electoral campaigns: the legislative experiment in Lithuania 2008
Alternative Title:
Kontroliuojama ar kontroliuojanti laisvoji žiniasklaida ir rinkimų kampanijos: vieno įstatymo eksperimentas Lietuvoje 2008 metais
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2012, t. 59, p. 7-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Episteminė bendruomenė; Laisvoji žiniasklaida; Parlamento debatai; Politinė reklama; Politinė reklama, rinkimų kampanija, laisvoji žiniasklaida, parlamento debatai, episteminė bendruomenė; Rinkimų kampanija; Electoral campaign; Epistemic community; Free media; Parliamentary debates; Political advertising; Political advertising, electoral campaign, free media, parliamentary debates, epistemic community.
Keywords:
LT
Episteminė bendruomenė; Medijos / Media; Parlamentas. Seimas / Parliament; Reklama / Advertising.
EN
Epistemic community; Parliamentary debates; Political advertising.
Summary / Abstract:

LTSparti komercializacija ir info-pramoginės žiniasklaidos plėtra skatina vadinamojo medijų imperializmo tyrimus pokomunistiniame regione. Politiniuose ir moksliniuose debatuose ginčijamasi dėl autentiško politinio ir pilietinio dalyvavimo idealų atviroje viešojoje sferoje (šie idealai priešinami populizmui ir visuomenės įsitraukimui į pramogas). Nors Lietuvoje politinės komunikacijos demokratinės kokybės temos dar tik randasi akademinių svarstymų ir tyrimų akiratyje, Lietuvos politinis elitas ėmėsi savitos įstatymų leidybos iniciatyvos (unikalios pokomunistiniame regione ir už jo ribų), kurios esminis siekis - kontroliuoti laisvąją žiniasklaidą, ypač rinkimų kampanijų metu. Įstatymas Lietuvoje (galiojęs nuo 2008 m. rugpjūčio iki 2010 m. spalio) visiškai uždraudė komercinę politinę reklamą televizijoje ir drastiškai apribojo politinę reklamą spaudoje vykstant rinkimų kampanijoms. Straipsnyje analizuojamos intelektualinės ir politinės šios elitų iniciatyvos Lietuvoje prielaidos. Išryškinamos paralelės tarp akademinių ir politinių (partinių) samprotavimų. Įrodinėjama, kad šiam reiškiniui tirti pati tinkamiausia akademinė perspektyva yra interpretacinė politikos analizė, kuri politiškai relevantiškų aktorių turimas žinias (epistemines bendruomenes) pripažįsta esant esminiu politikos formavimo veiksniu. Akcentuojama, kad interpretacinė politikos analizė iš esmės yra daug demokratiškesnė negu technokratinės viešosios politikos analizės schemos. [Iš leidinio]

ENRapid commercialization and infotainment in the post-communist region spurred the studies of the so-called media imperialism. Political and scholarly debates started addressing ideals of genuine political and civic participation (as opposed to populism and entertainment-driven engagement) in an open public sphere. Albeit in Lithuania the issues of democratic quality of political communication are only an emerging field of academic reflection and research, the Lithuanian political elites undertook some original (in the post-communist region and beyond) legislative initiatives aimed to control free media, during electoral campaigns in particular. The Lithuanian law (effective from August 2008 till October 2010) completely forbad commercial ads on TV and significantly reduced commercial ads in the national press during elections. The intellectual and political background of this elitist initiative to control free media in Lithuania is analysed. Parallels between the academic and partisan reasoning are revealed. The need and interest to employ the interpretative policy analysis, which exposes the vital role of knowledge held by policy-relevant actors, is suggested as a more appropriate and in its essence more democratic approach than any technocratic analysis of public policies. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36428
Updated:
2018-12-17 13:15:42
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: