Developing organizational trust through advancement of employees’ work ethic in a post-socialist context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing organizational trust through advancement of employees’ work ethic in a post-socialist context
In the Journal:
Journal of business ethics. 2008, Vol. 82, no. 2, p. 325-337
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTAnkstesni tyrimai parodė, kad aukštas pasitikėjimo lygis turi keletą pranašumų visuomenės ir organizacijos lygiu. Straipsnyje nagrinėjama pasitikėjimo organizacijoje priklausomybė nuo darbo etikos ir siekiama parodyti, kad pasitikėjimo organizacijose vystymą galima stimuliuoti keliant darbo etiką taikant organizacijos praktiką. Taikant sistemą, išdėstytą Kanungo, R. N. ir A. M. Jaeger (1990, .Introduction: The Need for Indigenous Management In Developing Countries, leidinyje A. M. Jaeger ir R. N. Kanungo (red.), Management in Developing Countries (Routledge, London), pp. 1-23) atliekama istorinė-kultūrinė analizė Lietuvos kontekste. Šalis yra pasirinkta kaip posocialistinio konteksto pavyzdys, kur darbo etika ir pasitikėjimas visuomenėje buvo gana žemi. Socialinio-kultūrinio konteksto analizė Lietuvoje parodė, kad ši visuomenė dažnai susiduria su silpna savireguliacija, iniciatyvos ir pasitikėjimo savimi stoka, reliatyvistine ir fatalistine orientacija į aplinką, o taip pat autoritariniais valdymo metodais jos socialinėse struktūrose. Atsižvelgiant į tai, autoriai siūlo kad Lietuvos organizacijų vadybininkai turėtų kreipti ypatingą dėmesį į sprendimų priėmimo praktiką ir tai, kaip jie propaguoja etinius principus organizacijos kontekste. Autoriai aptaria organizacijų praktiką, ypač susijusią su žmogiškųjų išteklių valdymu, kuri gali palengvinti darbo etikos vystymą, ir tuo pačiu pasitikėjimą organizacijose, veikiančiose posocialistiniame kontekste. Pabrėžiama procesinio požiūrio į pasitikėjimą organizacijoje ir etinį organizacijos praktikų, siekiančių vystyti pasitikėjimą organizacijoje, turinio vystymą svarba. Nurodytos tolimesnių tyrimų kryptys.Reikšminiai žodžiai: Kontekstas; Organizacinis pasitikėjimas; Darbuotojų valdymo praktikos; Post-socialistinė visuomenė; Darbo etika; Context; Organizational trust; People management practices; Post-socialist society; work ethic.

ENThe paper highlights the dependence of the level of organizational trust on work ethic and aims to show that development of trust in organizations can be stimulated by raising the level of work ethic with organizational practices. Based on the framework by Kanungo, R. N. and A. M. Jaeger (1990, 'Introduction: The Need for Indigenous Management In Developing Countries', in A. M. Jaeger and R. N. Kanungo (eds.), Management in Developing Countries (Routledge, London), pp. 1-23), historical-cultural analysis of the Lithuanian context is carried out. The country is chosen as an example of a post-socialist context where work ethic and trust in the society tended to be rather low. The authors discuss organizational practices, particularly the ones related to people management, which can facilitate development of work ethic, and thus, trust in organizations operating in a post-socialist context. The importance of a processual approach to the development of organizational trust and the ethical content of organizational practices, which are aimed at developing organizational trust is highlighted. Directions for further research are indicated. [From the publication]

ISSN:
0167-4544
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14428
Updated:
2013-05-07 19:53:08
Metrics:
Views: 15
Export: