Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje
Alternative Title:
Potential of Russia's geopolitics of information and its spread in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Pages:
195 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Lentelės ir schemos — Įvadas — Galios politika informacijos amžiuje — Galios transformacijos teorinės interpretacijos — Struktūrinis požiūris — Strateginis požiūris — Šiuolaikinės galios politikos dilemos — Valstybės santykio su žiniasklaidą kontroliuojančiu verslu dilema: pliuralistinis modelis prieš subordinacinį modelį — "Protų viliojimo" ir "informacinės agresijos" strategijų dilema — Rusijos informacijos geopolitikos samprata — Geopolitinės minties transformacija — Nuo geografinių prie geokultūrinių erdvių — Informacijos geopolitika - moderni Rusijos neokolonijinių projektų igyvendinimo strategija — Rusijos informacijos geopolitikos modelis — Daugiasluoksnė valstybės informacinė erdvė ir jos apsaugos problema — Dominavimas informacijos srautuose — Informacijos geopolitikos strategija: nuo tradicinių manipuliavimo technikų iki "mediageninių krizių" dramaturgijos — Rusijos informacijos geopolitikos Lietuvoje analizė — Dominavimas Lietuvos informacijos srautuose ir visuomenės geokultūrinės nuostatos — Rusų kalba, kaip informacijos geopolitikos komunikacijos kodas — Televizijos dominavimas informacijos srautuose — Rusakalbė spauda bendro laikraščių skaitomumo mažėjimo kontekste — Vilnius ir Klaipėda - rusiško radijo erdvės — Internetas - Lietuvoje populiarėjanti žiniasklaidos priemonė — Informacijos srautų įtaka Lietuvos visuomenės geokultūrinėms nuostatoms — Informacinės agresijos pavyzdžiai ir visuomenės vertybinio branduolio integralumo problema — Informacinės atakos prieš Lietuvos visuomenėje vyraujantį Antrojo pasaulinio karo vertinimą — "Baltiškojo neofašizmo" tema Rusijos informacinėje agresijoje: propagandinės kampanijos analizė — Rusijos informacijos geopolitikos iracionalumas arba tikslingos atakos prieš Lietuvos visuomenę integruojančias vertybes —Informacinės kultūros stiprinimo mechanizmai — "Efektyvūs šarvai" ir autoritarizmo grėsmė — "Žiniasklaidos raštingumas" ir pliuralistinės prieigos pažeidžiamumas — Mišrusis informacinio saugumo užtikrinimo modelis — Pabaiga — Vartojamos sąvokos — Literatūros ir šaltinių sąrašas — Summary.
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama kaip šių dienų Rusija, įvertinusi galios sampratos pokyčius informacijos amžiuje, informacines technologijas bei žiniasklaidą naudoja savo įtakai buvusios Sovietų Sąjungos erdvėje ir konkrečiai Lietuvoje išlaikyti. Pirmą kartą Lietuvoje aptariama informacijos geopolitikos samprata, atliekamas išsamus empirinis Lietuvos informacinės erdvės tyrimas, siūlomi nauji visuomenės informacinio saugumo stiprinimo mechanizmai. Knygoje atskleidžiamos priežastys, dėl kurių Lietuva nesugeba veiksmingai kontroliuoti savo informacinės erdvės. Konkrečių Rusijos informacinės agresijos pavyzdžių analizė ne tik atskleidžia Rusijos valdžios pastangas konsoliduoti viešąją nuomonę pačioje savo valstybėje arba toliau vykdyti "skaldyk ir valdyk" politiką Europos Sąjungoje, bet ir parodo, kaip informacijos geopolitikos strategija panaudojama prieš Lietuvos visuomenę integruojančias vertybes. Autorius teigia, kad Lietuvos visuomenės informacinis saugumas negali būti užtikrintas taikant tradicinius realistinius informacinės erdvės kontrolės principus. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad, siekdama išlaikyti savo įtaką posovietinėje erdvėje, Rusija jau keičia informacijos geopolitikos strategiją ir vis dažniau taiko švelniosios galios (angl. soft power) principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Galios politika; Geopolitika; Informaciniai karai; Informacinė geopolitika; Power politics; Geopolitics; Informational warfare; Informational geopolitics; Rusija (Russia).

EN[...] The Lithuanian information space - just like those of other post-Soviet countries - has become a kind of a testing range for Russian geopolitics of information. Based on the tradition of constructivism that treats the society’s identity as a part of national sovereignty, we can assert that Lithuania currently faces new threats which, although they gene rate a huge wave of public interest, have not as yet been analyzed by political scientists and are not fully understood. The book addresses the problem of understanding how modern Russia, having (mis)assessed the changes in the concept of power in the Information Age, uses information technologies and the media to retain (increase) its influence in the former Soviet space and specifically in Lithuania. It has the objective of analyzing Russia's geopolitics of information and its dispersal in the Lithuanian information environment and of assessing its influence on the geocultural attitudes in Lithuanian society. [...] The book presents, for the first time in Lithuania, a theoretical model of geopolitics of information, the results of an extensive empirical study of Lithuania's information environment, and proposals of novel mechanisms to strengthen the society's information security. the events in Estonia in 2007 have confirmed the need to study, consistently and continuously, Russia's information policy. [...] The first part of the book - Power Politics in the Information Age - presents a critical analysis of the concept of power. A special focus is made on the changes of space and power policy strategies in the Information Age. [...].In part two – The Theoretical Context of Russia's Geopolitics of Information - the concept of geopolitics of information and an analysis of its space, tools and strategies are presented. The theoretical model of geopolitics of information is set out which is later on applied in empirical studies. Geopolitics of information is defined as a policy based on the control of information flows and aggressive methods of psychological impact aimed at establishing dominance in a specific information space affecting the geocultural attitudes of a society for own benefit and motivating the political behaviour of individual persons. [...] The book introduces a theoretical model of geopolitics of information which allows systematizing Russia's actions in the Lithuanian information space. This model serves as a basis for the empirical studies carried out in this research. Empirical studies based on the theoretical model are singled out in part three: first, Lithuanian society's information flows are analyzed with a special focus made on the scope of Russia's informational penetration in Lithuania's communication systems; second, specific cases of Russia's information attacks are examined and the impact of such geopolitics of information on the geocultural attitudes in Lithuanian society is assessed. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955333760
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19653
Updated:
2022-06-06 12:02:32
Metrics:
Views: 83    Downloads: 13
Export: