The Search for 'monitorial citizen' : the Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Search for 'monitorial citizen': the Lithuanian case
Alternative Title:
Stebinčio ir kontroliuojančio piliečio paieškos: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 3 (65), p. 49-59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pilietybė; Postmoderni pilietybė; Stebintis ir kontroliuojantis pilietis; Citizenship; Monitorial citizen; Postmodern citizenship; Postmodern citizenship, monitorial citizen.
Keywords:
LT
Pilietybė / Nationality; Stebintis ir kontroliuojantis pilietis.
EN
Monitorial citizen; Postmodern citizenship; Postmodern citizenship, monitorial citizen.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas - nustatyti ir paaiškinti stebinčio ir kontroliuojančio piliečio tipo egzistavimą Lietuvoje. Straipsnyje keliamas klausimas: ar stebintis ir kontroliuojantis pilietis egzistuoja Lietuvoje? Kokie skirtumai yra tarp stebinčio ir kontroliuojančio piliečio ir kitų piliečių grupių? Kaip būtų galima paaiškinti skirtumus tarp stebinčio ir kontroliuojančio piliečio ir kitų piliečių grupių? Pirmojoje straipsnio dalyje, remiantis modernizacijos teorija, pristatoma postmodernios pilietybės samprata, apibūdinami ir paaiškinami piliečių dalyvavimo ypatumai poindustrinėse visuomenėse. Šiuolaikinėse poindustrinėse visuomenėse vyksta piliečių dalyvavimo politiniuose veiksmuose formų kaita.[...] Antroje dalyje pateikiama stebinčio ir kontroliuojančio piliečio samprata. Šiuolaikiniai piliečiai stebi ir kontroliuoja aplinką ir paprastai veikia tik tuo atveju, jeigu mano, kad veikti yra būtina.[...] Trečiojoje dalyje pagrindžiama tyrimo metodologinė prieiga, pagrindžiamos kiekybinio tyrimo pasirinkimo priežastys, tyrimo metodas. Straipsnyje taikoma antrinė apklausos duomenų analizė. 2006 m. birželio mėn. 5-8 dienomis Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko keturių pakopų stratifikuotą Lietuvos gyventojų apklausą, kurioje dalyvavo 1050 respondentų. Apklausos instrumentas buvo klausimynas, kurį sudarė uždari klausimai apie gyventojų politinio dalyvavimo formas, narystę organizacijose, politinių diskusijų tinklų charakteristikas, vertybes ir požiūrius. Politinis dalyvavimas yra matuojamas 16 klausimų, kuriuos galima sugrupuoti į atskiras klausimų grupes pagal atskiras politinio dalyvavimo formas: balsavimą, kontaktavimą, dalyvavimą rinkiminėje veikloje, protestavimą.Ketvirtojoje ir penktojoje straipsnio dalyse nustatomi statistiškai reikšmingi skirtumai tarp piliečių tipų ir amžiaus, išsimokslinimo, savirealizacijos, bendro tarpasmeninio pasitikėjimo, narystės organizacijose ir dalyvavimo politiniuose veiksmuose; pateikiamos skirtingų pilietybės tipų charakteristikos, regresijos analizė tarp pilietybės tipų ir savirealizacijos bei bendro tarpasmeninio pasitikėjimo, kai amžius ir išsimokslinimas yra kontroliuojamas, diskutuojami įvairiais statistiniais metodais nustatyti statsitiškai reikšmingi skirtumai tarp stebinčio ir kontroliuojančio piliečio ir kitų piliečių grupių (tradicinio, oportunistinio ir „drąsių“ piliečių). Straipsnio pabaigoje daromos išvados, kad stebintys ir kontroliuojantys piliečiai Lietuvoje egzistuoja, tačiau jų charakteristikos neatitinka teorinių hipotezių.[...] Remiantis postmodernios pilietybės teorinėmis perspektyvomis, nustatytos piliečių grupių (tradiciniai, stebintys ir kontroliuojantys, oportunistiniai ir „drąsūs“ piliečiai) charakteristikos yra mišrios. Remiantis modernizacijos teorija, galima daryti prielaidą, kad atskirų piliečių grupių dalyvavimas politiniuose veiksmuose yra susijęs su skirtingomis socioekonominėmis ir kultūrinėmis sąlygomis Lietuvoje, negu poindustrinėse valstybėse. [Iš leidinio]

ENMost researchers indicated that postmodern concepts of citizenship are getting more important in contemporary Western societies. According to them, new generations of citizens are interested in politics and social life, but are less likely to participate in traditional forms of politics. The concept of the 'monitorial citizen' refers to an individual, who is interested in politics, has high levels of political efficacy, participates in political acts only, when it is necessary and does not participate in traditional political organizations. After the collapse of communism the enthuasiasm of mass elite-challenging actions gave way to passive behaviour in Lithuania. Post-transitional problems such as rising aspirations of economic well-being and persisting inequality led to decline of citizen participation rates. The focus of this article is to investigate whether this type of citizenship actually occurs in Lithuania. Based on the survey conducted in Lithuania in 2006, the article draws conclusions that this form of citizenship occurs in Lithuania, but it does not confirm theoretical expectations. From theoretical perspective of the postmodern citizenship, the characteristics of identified groups (the traditional citizens, the monitorial citizens, the opportunistic citizens and the bold citizens) are mixed, because of socioeconomic and cultural conditions in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23421
Updated:
2018-12-17 12:35:16
Metrics:
Views: 11
Export: