Relationships between municipal and non-governmental organisations in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationships between municipal and non-governmental organisations in Lithuania
Alternative Title:
Dėl savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų santykių Lietuvoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 115-126
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savivaldybės; Nevyriausybinės organizacijos; Sąveika; Asimetrinė informacija; Municipalities; Non-governmental organisations; Interaction; Asymmetrical information.
Keywords:
LT
Asimetrinė informacija; Nevyriausybinės organizacijos; Sąveika; Savivalda. Savivaldybės / Self-government. Municipalities.
EN
Asymmetrical information; Interaction; Municipalities; Non-governmental organisations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveika. Stengdamiesi atskleisti Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveikos problemas, autoriai atliko tris giluminio interviu apklausas ir "tyrimą dalyvaujant". Straipsnyje ne tik atskleidžiamas nepakankamas socialinio kapitalo laipsnis sąveikaujant savivaldybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, bet ir pateikiamos priemonės, kaip jį padidinti įgalinant nevyriausybines organizacijas ir sumažinant asimetrinę informaciją. Asimetrinė informacija - tai netolygus ir "neteisingas" informacijos paskirstymas iš valdančiųjų informaciją pusės. Daugeliu atvejų asimetrinė informacija turėjo įtakos galios santykiams ir didino nereikalingas transakcines sąnaudas. Asimetrinė informacija buvo didesnio laipsnio Ukmergės rajone negu Vilniaus mieste. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the problems of relationships between Lithuanian municipalities and non-governmental organisations in two Lithuanian municipalities. Aiming to disclose the problems of interaction between Vilnius city and Ukmergė district municipalities and non-governmental organizations, the authors have carried out three surveys based on in-depth interviews and "participatory" research. The article not only proves the insufficient level of social capital at the interaction of municipalities and non-governmental organizations, but also presents the measures to improve it by promoting higher level of interaction, enhancing the potential of nongovernmental organisations, and reducing the asymmetrical information, which means uneven and unfair distribution of information from the ruling elite disposing information. In many ways asymmetrical information creates disproportional power relations and increases unnecessary transactional costs. Asymmetrical information was a greater problem in Ukmergė district than in Vilnius city. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28736
Updated:
2018-12-17 12:57:56
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: