Žmonių kaulų iš Rytų Lietuvos pilkapių AMS 14C datavimas: rezultatai, perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmonių kaulų iš Rytų Lietuvos pilkapių AMS 14C datavimas: rezultatai, perspektyvos
Alternative Title:
AMS 14C dating of human bones from East Lithuanian barrows: results and perspectives
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2015, t. 41, p. 45-80
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTLietuvos geležies amžiaus chronologija iki šiol yra paremta išimtinai radinių, dažniausiai aptiktų laidojimo paminkluose, tipologija, bet norint ją sėkmingai pritaikyti datuojant kapų kompleksus labai trūksta absoliučiomis datomis paremtų atspirties taškų. Šią spragą bandyta užpildyti moksliniu projektu „Lūžių momentai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje (pilkapių AMS datavimo duomenimis)“, kurio metu AMS 14C metodu datuota 30 kapų, ištirtų Rytų Lietuvos pilkapiuose, o gautos datos skelbiamos šiame straipsnyje. Renkantis mėginius stengtasi aprėpti visus Rytų Lietuvos pilkapių kultūros chronologinius horizontus, kuo didesnę pilkapių ir kapų konstrukcijos įvairovę bei kuo daugiau dirbinių tipų. Datuota 11 griautinių ir 19 degintinių kapų. Daugelis radiokarboninių datų pasirodė netikėtai senos, netgi tais atvejais, kai tipologinis datavimas yra sunkiai kvestionuojamas, aiškiai susijęs su europinėmis tipologijos schemomis. Šį reiškinį greičiausiai reikėtų aiškinti gėlo vandens rezervuaro efektu. Šiai prielaidai verifikuoti, įvertinti galimą efekto poveikio reikšmę bei galimybes šį poveikį eliminuoti būtini papildomi tyrimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: AMS 14C datavimas; Archeologinis datavimas; Chronologija; Gėlo vandens rezervuaro efektas; Lietuva, Rytų Lietuvos pilkapiai, chronologija, AMS 14C datavimas, gėlo vandens rezervuaro efektas; Rytų Lietuvos pilkapiai; AMS 14C dating; Archaeological dating; Chronology; East Lithuanian barrows; Freshwater reservoir effect; Lithuania, East Lithuanian barrows, chronology, AMS 14C dating, freshwater reservoir effect.

ENThe chronology of the Lithuanian Iron Age has up until now been based exclusively on the typology of the finds, usually discovered at burial sites, but the effort to successfully employ typology in dating burial complexes is hindered by a great lack of reference points based on absolute dates. An attempt to fill this gap was made by the scientific project ‘Turning-points in the Iron Age East Lithuania (on the basis of AMS dating)’ during which 30 burials in East Lithuanian barrows were dated using the AMS 14C method. The obtained dates are being published in this article. In selecting the samples, an effort was made to cover all of the chronological horizons of the East Lithuanian barrow culture, as much barrow and burial construction diversity as possible, and as many artefact types as possible. 11 inhumations and 19 cremations were dated. Many of the radiocarbon dates seemed surprisingly old even in those instances where the typology dating is hardly questionable and is clearly connected with European typology schemes. This phenomenon should probably be explained by the freshwater reservoir effect. In order to verify these premises and to evaluate the possible significance of the effect’s impact and the possibility of eliminating this effect, additional investigations need to be conducted. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55328
Updated:
2019-01-18 12:19:40
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: