Senojo ir vidurinio geležies amžiaus skydai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senojo ir vidurinio geležies amžiaus skydai Lietuvoje
Alternative Title:
Shields in Lithuania in the old and middle iron age
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2010, t. 11, p. 33-114
Keywords:
LT
Geležies amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Geležies amžius / Iron Age; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTNaujausi archeologiniai duomenys rodo, kad pirmosios karybos užuomazgos pastebimos jau paleolite. Tuo metu atsirado nauja karybai skirtų įrankių grupė - ginklai. Bėgant laikui ir intensyvėjant kariniams konfliktams, turėjo atsirasti ir visiškai naujas dirbinys - gynybinis ginklas skydas. Straipsnyje siekiama apibendrinti senojo ir vidurinio geležies amžiaus skydų radinius Lietuvoje, analizuojamos skydo sudedamosios dalys ir jų gamyba, pateikiama išsami antskydžių tipologija ir aptariamas skydo naudojimas laidosenoje bei karyboje. Lietuvos senojo ir vidurinio geležies amžiaus archeologinėje medžiagoje šiuo metu yra žinomos tik metalinės skydų dalys. Jų dažniausiai aptinkama Vakarų, Rytų, Pietryčių ir Pietų Lietuvoje, tačiau pavienių radinių aptikta ir kituose Lietuvos regionuose. Iš viso šiuo metu skydų dalys žinomos iš 66 archeologinių vietovių. Lietuvos teritorijoje dažniausiai yra randama geležinių antskydžių ir skydo rankenos apkalų. Aptariamuoju laikotarpiu buvo naudojamos tiek sudėtinės, tiek vientisos konstrukcijos skydo rankenos. Rečiausiai aptinkamos skydo dalys yra metalinės jo diržo detalės (sagtys ir grandys), žinomos iš penkių vietovių, ir korpuso kraštų apkalai, žinomi iš keturių vietovių. Lietuvoje skydo korpusas buvo gaminamas iš lentelių - jos būdavo suklijuojamos ir aptraukiamos oda. Skydai buvo apskritimo arba stačiakampio užapvalintais galais formos. Visi skydų radiniai Lietuvoje buvo aptikti laidojimo objektuose ir tik vyrų kapuose. Dauguma skydų dalių buvo rasta II - III a. ir V-VI a. laikotarpių kapuose.Reikšminiai žodžiai: Antskydis (tipologija, chronologija, paplitimas); Geležies amžius; Ginkluotė; Laidosena; Romėniškasis laikotarpis; Senasis geležies amžius; Skydas; Skydo diržas; Skydo rankena; Vidurinis geležies amžius; Arms; Burial customs; Form of the shield; Iron Age; Middle Iron Age; Old Iron Age; Roman Iron Age; Shield; Shield belt; Shield boss (typology, chronology, distribution); Shield handle.

ENThe latest archaeological data show that the beginning of warfare was found back in the Palaeolithic Period. Back then a new group of tools, for the purpose of fighting (weapons) had evolved. With time as war conflicts became more intense a totally new armour had to be invented – defensive shield. The article seeks to generalise the findings of shields of the old and the middle Iron Age in Lithuania, also to analyse constituent parts and manufacturing thereof, a comprehensive typology of shield bosses, and discusses the use of shields in burial rituals and warfare. In Lithuanian archaeological material of old and middle Iron Age only metal parts of shields are mentioned. They are mostly found in Western, Eastern, South–East and Southern Lithuania, however, individual findings happen to be found in other regions of Lithuania. All in all, now parts of shields are known from 66 archaeological locations. In the territory of Lithuania mostly iron shield bosses and shield handle guards are found. Both composite and solid construction of shield handle were used in the period discussed. Most infrequently found parts of shields are metal parts of belt thereof (clasps and chains), which are known from five locations, and plating of shield rims, which are known from four locations. In Lithuania the body of the shield was constructed of plates, they were glued and covered with leather. Shape wise shields were round or rectangular with rounded edges. All shield findings in Lithuania were found in burial places and only in male tombs. Most shields were found in tombs which date back to periods of 2–3 c. and 5–7 c.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27510
Updated:
2016-08-16 10:32:01
Metrics:
Views: 55    Downloads: 19
Export: