Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 26, p. 47-72
Keywords:
LT
Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Laidojimo apeigos.; Laidotuvių apeigos; Degintinis kapas; Griautinis kapas; įkapės; Senasis geležies amžius; Vidurinis geležies amžius.
EN
East Lithianian barrow culture; Burial rites.; East Lithuanian Barrow Culture; Burial rites; Cremation; Inhumation; Burial items; Roman period; Great Migration of the nations.
Summary / Abstract:

LTKultūros vertybių apsaugos departamento užsakymu 1998–1999 m. buvo tiriami Pakalnių 1–ieji pilkapiai (Vilniaus r., Buivydžių sen.; AR 1436, A 1221). Ištirti 7 labiausiai suardyti pilkapiai ir jų liekanos, bendras plotas - 542,5 m2. Ši glausta tyrinėjimų publikacija atspindi ir įvertina pagrindinius tyrimų rezultatus. Pakalnių pilkapiuose aptikti 2 griautiniai ir 5 degintiniai kapai. Abu griautiniai kapai rasti pilkapyje 7, 0,95 m giliau nei pilkapio pagrindas. Šių kapų duobės iškastos lygiagrečiai viena kitai. Mirusieji - berniukas (kairėje) ir mergaitė (dešinėje), atrodo, buvo palaidoti karstuose aukštielninki, ištiestomis prie šonų rankomis, galvomis į ŠV. Šie laidosenos bruožai būdingi ankstyviesiems Rytų Lietuvos pilkapiams. Įkapių surasta abiejuose pilkapio 7 griautiniuose kapuose, taip pat trijuose iš 5 degintinių kapų. Ankstyviausi kapai (II a. pabaiga–III a.) surasti Pakalnių pilkapyje 7. Vėliau pilkapynas plėtėsi rytų ir pietryčių kryptimi. Vietos gyventojų teigimu, dar keli pilkapiai su griautiniais kapais buvo sunaikinti klojant ryšių kabelius ir tiesiant kelią. Degintiniai kapai pagal įrangą ir laidosenos bruožus skiriami į 3 grupes. Pirmajai priklauso pilkapio 2 kapas 2, pagal įkapes datuojamas V a.-VI a. pradžia. Įrengimu bei laidosenos bruožais analogiškas j am ir pilkapio 1 kapas. Šie degintiniai kapai tam tikru požiūriu gali būti siejami su pilkapyje 7 rastais griautiniais kapais.

ENIn 1998–1999, upon the commission of the Department of Cultural Heritage, the first barrows of Pakalniai (Vilnius District, Buivydžiai neighbourhood; AR 1436, A 1221) were explored. 7 most destroyed barrows and their remains were explored (total area – 542.5 sq. m). This concise publication of explorations reflects and evaluates the key findings. 2 inhumation and 5 cremation graves were detected in the Pakalniai barrows. Both inhumation graves were found in barrow No. 7, 0.95 m deeper than the base of the barrow. The grave pits were dug in parallel to each other. The deceased – a boy (on the left) and a girl (on the right) – seem to have been buried in coffins on their backs, with their arms stretched along their bodies and heads in the direction of north-west. These features of the burial rite are typical to the early barrows of Eastern Lithuania. Artefacts were found in both inhumation graves of barrow No. 7 as well as in three out of five cremation graves. The earliest graves (dating back to the end of the 2nd–3rd c.) were found in Pakalniai barrow No. 7. Later, the barrow cemetery expanded eastwards and south-eastwards. According to the locals, several more barrows with inhumation graves were destroyed when laying communication cables and building the road. Cremation graves are classified into three groups on the basis of equipment and the features of burial rites. Grave No. 2 of barrow No. 2 belongs to the first group; it is dated to the 5th c. – early 6th c. according to the artefacts. The grave of barrow No. 1 is analogical to the mentioned grave in equipment and burial rites. These cremation graves may be related to inhumation graves found in barrow No. 7 in a certain aspect.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15931
Updated:
2022-01-17 11:23:19
Metrics:
Views: 30    Downloads: 14
Export: