Geležies amžius Sėloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geležies amžius Sėloje
Alternative Title:
Iron age in Selonia
Publication Data:
Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2013.
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — I. Sėlos krašto tyrimai kaip regioninė studija. Teorinis ir metodinis pagrindas. Teritorija. Geografiniai-geomorfologiniai krašto bruožai. Rašytiniai šaltiniai ir istorinės geografijos tyrimai. Sėlos archeologijos istoriografija. Archeologiniai tyrimai — II. Brūkšniuotosios keramikos kultūros palikimas I tūkst. pr. kr. pabaigoje – I tūkst. po kr. pradžioje. Piliakalniai ir gyvenvietės. Ūkio raida. Laidojimo paminklai. Brūkšniuotosios keramikos kultūros išnykimas Sėlos regione — III. Kultūrinis kraštovaizdis ir visuomenė II–V a. viduryje. Pilkapių su akmenų vainikais kultūra ir jos paplitimas Sėloje. Piliakalniai ir gyvenvietės. Ūkio raida. Laidojimo paminklai. Sėlos kraštas romėniškųjų įtakų laikotarpio kontekste — IV. Krašto „ištuštėjimo“ laikotarpis. Kultūrinės permainos I tūkst. viduryje. Apgyvenimo tęstinumas I tūkst. viduryje. Krašto „ištuštėjimas“: realybė ar regimybė? — V. Sėla I tūkst. 2-ojoje pusėje. Sėlos krašto keramika. Pokyčiai apgyvenimo geografijoje. Gyvenviečių sistema. Laidojimo paminklai. Sociokultūriniai procesai VI a. pab. – X a. 1-ojoje pusėje. Sėla baltų genčių formavimosi procese — VI. Sėla II tūkst. pradžioje. Piliakalniai ir gyvenvietės. Keramika. Ūkinės veiklos dinamika paleobotaniniais duomenimis. Teritorinė organizacija Sėloje. Laidojimo paminklai — VII. Sėlos krašto likimas XIII–XV a. XIII–XV a. dykros klausimas. Sėlos teritorija — VIII. Geležies amžiaus dinamika Sėloje — šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Priedai — Žemėlapiai — Sėlos archeologijos sąvadas — Geografinė rodyklė — The Iron Age in Selonia.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTTarp Lietuvos ir Latvijos esantis istorinis Sėlos kraštas ligi šiol yra vienas mažiausiai pažįstamų baltų gyventoje teritorijoje. Kas tie sėliai, kokia jų kultūra ir ar iš viso tokia buvo, - nuolat iškylantys ir iki galo neatsakyti klausimai, o "retai gyvenamo" krašto epitetai jau seniai tapo jo vizitine kortele. Šioje knygoje bandoma praskleisti Sėlos paslapčių užsklandą. Monografijoje pateikiami išanalizuoti, susiteminti ir apibendrinti archeologiniai duomenys, per kuriuos žvelgiama į geležies amžiaus procesus Sėlos regione. Teritorija, ūkis ir visuomenė nagrinėjami integraliai, lyginama diachroninė šių dėmenų raida ir analizuojami galimi priežastiniai ryšiai. Pastebima, kad krašto istorija ir kultūra klostėsi pulsuojančiu ritmu, išgyvendamos pasikartojančias plėtros, stabilumo ir atoslūgio fazes, tarsi laviruodamos tarp tradicijų ir naujų impulsų. Knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmoji skirta geležies amžiaus procesams, istorijos ir kultūros raidos dėsningumams atskleisti. Antroje pateikiamas archeologijos sąvadas, kuriame aprašoma per 316 archeologinių objektų ir vietų, esančių dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

ISBN:
9789986231820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51890
Updated:
2022-01-22 20:30:14
Metrics:
Views: 32
Export: