Large barrows in East Lithuania : a mystery yet to reveal

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Large barrows in East Lithuania : a mystery yet to reveal
Alternative Title:
Didieji pilkapiai Rytų Lietuvoje – neatskleista paslaptis
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2020, t. 27, p. 66-83
Keywords:
LT
Priešistorė (11 tūkst. m. pr. Kr. – XII a.); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTRytų Lietuvos pilkapynų, kuriuose sampilų dydžių ir formų įvairovė nėra ženkli, kontekste išsiskiria didieji pilkapiai. Tai neįprastai didelio skersmens (iki 37–41 m) ir nebūdingo žemos trapecijos pavidalo skerspjūvyje sampilai, kai kurie jų yra sudėtingesnės struktūros – apskritos pylimėlių, griovių ir duobių konstrukcijos. Iki šiol žinoma 11 sampilų (1, 2 pav.), matmenimis ir forma atitinkančių didžiojo pilkapio apibrėžimą: po vieną Dailidžių-Ardiškio II (3 pav.), Grabijolų-Žemaitiškių II (4 pav.), Liūlinės II (5 pav.) ir Paduobės-Šaltaliūnės III (7 pav.), bent trys – Sudotos (6 pav.) ir keturi – Pavajuonio-Rėkučių (8 pav.) pilkapynuose. Visi šie laidojimo paminklai yra išsidėstę didesnėse pilkapynų grupėse: du pirmieji – palei dešinįjį Neries krantą, likusieji – Žeimenos kairiojo kranto ir į šiaurę nuo jos ištakų plytinčio ežeryno regione. Tai leidžia manyti, jog didieji pilkapiai galėjo būti laidojimo vietos, svarbios regioniniu, aukštesniu nei vienos bendruomenės lygmeniu. Nė vienas didysis pilkapis nėra tyrinėtas, todėl tiesiogiai jie nedatuoti. Tačiau pagal akmenų vainikų liekanas, pilkapių išsidėstymą gretimų sampilų atžvilgiu ir pastaruosiuose aptiktų kapų tipologines bei radiokarbonines datas (9, 10 pav.) juos galima netiesiogiai gana patikimai datuoti tautų kraustymosi laikotarpiu, tikėtinai V a. – periodu, kai laidosena tapo ypač svarbia statuso išraiškos priemone. Pilkapių pylimui įdėtos didelės pastangos rodo ypatingą laidotuvių dalyvių santykį su mirusiuoju. Remiantis išeikvotos energijos modeliu, galima teigti, kad tai atskleidžia išskirtinį laidojamo asmens statusą ir tvirtą bendruomenės nuostatą jį išreikšti simbolinėmis priemonėmis.Kita vertus, nei turtingiausių kapų, nei didžiausių pilkapių kituose Rytų Lietuvos pilkapynuose tyrimų rezultatai nerodo aiškaus ryšio tarp sampilo dydžio, taigi ir bendruomenės įsitraukimo į laidotuvių ceremoniją, ir aukšto statuso ar kario atributų, kiek juos simbolizuoja įkapių kompleksai. Reikia manyti, pilkapio konstrukcija ir įkapės atskleidžia kiek skirtingus socialinius identitetus ir statuso aspektus. Didelės darbo sąnaudos pilkapio pylimui nebūtinai indikuoja karių ar valdančiojo elito kapus. Socialinėje psichologijoje pasiūlytas dvilypis socialinės hierarchijos modelis teigia, jog statusas gali būti įgyja - mas dominavimu (galia, viršenybe, agresija) arba prestižu (asmeninėmis savybėmis, pasiekimais, pagarba ir pripa - žinimu). Laidosenoje dominavimu paremtas statusas, tikėtina, atsispindėdavo gausiomis įkapėmis, pabrėžian - čiomis asmeninį turtą, kuris elitui padėjo įgyti ir išlaikyti šalininkų lojalumą ir galią. Tačiau lyderio mirties atveju bendruomenės pastangos eikvoti energiją laidotuvėms priklausė nuo statuso paveldimumo sistemos išsivystymo lygio, nutrūkus paveldėjimo linijai tokios motyvacijos ga - lėdavo nelikti. Tuo tarpu prestižu paremtas statusas arba specifiniai socialiniai vaidmenys (pvz., žynio ar sueigos seniūno) veikiau būtų pabrėžiami sudėtingesniais, dides - nių pastangų reikalaujančiais laidojimo ritualais. Žinoma, barbariškoje tautų kraustymosi laikotarpio visuomenėje, atšiaurioje ir dinamiškoje socialinėje aplinkoje, balansuo - jančioje tarp vadystės ir didžiojo žmogaus sistemų, šios statuso dimensijos buvo susipynusios. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuva; Didieji pilkapiai; Palaidojimas; Socialinis statusas; Energijos išlaidos; Dominavimas; Prestižas; East Lithuania; Large barrows; Burial; Social status; Energy expenditure; Dominance; Prestige.

ENIn the context of moderate external variations of East Lithuanian Barrow culture barrows, ones of exceptional diameters and shapes stand out. These are low trapezoid-shaped cross-section mounds, and some are even more complex structures consisting of banks and ditches. Eleven large barrows are known in six cemeteries, all located in extensive cemetery concentrations, along the right bank of the River Neris, and on the left bank of the River Žeimena and in the lakes region to the north of it. This location suggests their significance on a level above a single community. None have yet been excavated, but the stone kerbs, the setting of the barrows in the cemeteries, and the typological and AMS radiocarbon dates from the excavated nearby mounds point to the Migration period, the 5th century being their most probable dating. The amount of labour invested in building large barrows is evidence of mourners’ exclusive mortuary behaviour. In agreement with the concept of energy expenditure in burial, this signals the idiosyncratic status of the deceased. Excavation data from other cemeteries does, however, disprove the idea that we should implicitly restrict great energy expenditure to the highest military elite. The dual model of social hierarchy in social psychology argues that status may be attained through either dominance or prestige. Dominance-based status is expected to force high involvement in burial by power and superiority, which is possible in societies with developed status inheritance, while a prestige-based one is decided by specific social roles, personal achievement, and respect. In a barbarian society, which balanced between chiefdom and big-man type social systems, both were interrelated. [From the publication]

DOI:
10.15181/ab.v27i0.2178
ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91442
Updated:
2021-03-21 13:40:00
Metrics:
Views: 47    Downloads: 9
Export: