Some remarks on the orientation of the dead : examples from two east Lithuanian barrow cemeteries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some remarks on the orientation of the dead: examples from two east Lithuanian barrow cemeteries
In the Journal:
Estonian journal of archaeology [Eesti arheoloogia ajakiri]. 2013, vol. 17, p. 38-56
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTDu Rytų Lietuvos pilkapynai, Baliulių ir Peršauksčių Kasčiukų II, datuojami V a. viduriu, išsiskiria specifiniu laidojimo orientacijos modeliu. Kūnai orientuoti galva artima šiaurės vakarų krypčiai, tai būdinga Rytų Lietuvos pilkapiams. Bet išsamesnis tyrimas parodė ir išskirtinių palaidojimų, t. y. kūnų orientaciją į vieną tašką pilkapyno aplinkoje. Straipsnyje siekiama aptarti, ar ši orientacija buvo tyčinė, jeigu taip, kokia to taško reikšmė ir kaip tai atspindėjo pomirtinio gyvenimo bei socialinės tikrovės suvokimą. Palaidojimų orientacija abiejose kapinėse analizuojama kritiškai, atsižvelgiant į laiko bei erdvės kontekstą. Straipsnyje keliama hipotezė, kad laidojimų kryptys yra simbolinė gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo forma, taip pat mirusiųjų bendravimo forma tam tikrose uždarose erdvėse. Teigiama, kad ši senoji tradicija buvo įgyvendinama ir palaikoma per laidojimų orientaciją. Be to, nagrinėjama laidojimų krypčių astronominė struktūra. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Baliulių pilkapynas; East Lithuania, barrov cementary, grawe orientation; Mirusiųjų orientacija; Peršaukščio Kaščiukų II pilkapynas; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Tautų kraustymosi laikotarpis; Baliuliai barrow cemetery; East Lithuanian Barrows Culture; Migration period; Orientation of the dead; Peršaukštis Kaščiukai II barrow cemetery; Rytų Lietuva, pilkapiai, kapo orientacija.

ENTwo east Lithuanian barrow cemeteries, Baliuliai and Peršaukstis Kasčiukai II, which date to the mid-5th century, are distinguished by a specific pattern of burial orientation. The head appears to generally lie to the west and northwest, which is entirely typical of east Lithuanian barrows. But a closer inspection shows an exceptional feature, i.e. the alignment of the deceased towards a single focal point near the cemetery. The present paper seeks to discuss if this spatial organization was intentional, and if so, what significance the focal point possessed and what views of the afterlife and social objectives might lay behind this mortuary treatment. The grave orientation in both cemeteries is examined, with a certain amount of criticism, in the light of the chronological and territorial contexts. The paper proposes a hypothesis that burial direction is a form of symbolic communication between the living and the dead as well as among the dead within a certain internment area. It suggests that an ancestral tradition was established and maintained through this grave orientation. And it also examines the astronomical framework of the burial directions. [From the publication]

DOI:
10.3176/arch.2013.L03
ISSN:
1406-2933; 1736-7484
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56071
Updated:
2022-04-21 15:25:04
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: