Jakšiškio-Knitiškių pilkapyno tyrinėjimai 2000-aisiais metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jakšiškio-Knitiškių pilkapyno tyrinėjimai 2000-aisiais metais
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2010, t. 11, p. 120-155
Keywords:
LT
Chronologija; Degintiniai kapai; Jakšiškio – Knytiškių pilkapynas; Jakšiškių-Knitiškių pilkapynas; Laidosena; Papuošalai; Rytų Lietuva; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Tipologija; VII – IX amžius; VII-IX a.; Įkapės; Šventosios upė; Žąslai.
EN
7-9 cent.; Burial customs; Burial rites; Chronology; Cremation graves; East Lithuanian Barrow Culture; Eastern Lithuania; Gravegoods; Jakšiškiai-Knitiškiai barrow cemetery; Jakšiškis – Knytiškiai barrow field; Ornaments, snaffle; The 7th-9th centuries; Typology; Šventoji River.
Summary / Abstract:

LTJakšiškio-Knitiškių (Anykščių r.) pilkapyno tyrinėjimus 2000 m. atliko Vilniaus universiteto Archeologijos katedros ekspedicija. Tyrinėjimai leido papildyti duomenis apie to laikotarpio laidoseną, palaidotų žmonių amžių ir įkapes. Jakšiškio pilkapyne buvo ištirti du pilkapiai. Abiejuose pilkapiuose pagal archeologinius tyrimus užfiksuota po tris kapus, pagal antropologinius tyrimus juose galėjo būti palaidota po keturis ar penkis žmones. Straipsnyje skelbiama tyrinėtų pilkapių medžiaga, pateikiami duomenys apie pilkapių ir kapų sandarą, radinių tipologiją ir chronologiją. Ištirti pilkapiai priklauso daugiausia VII-VIII a., iš dalies IX a. pradžiai. Pagrindiniais laidosenos bruožais Jakšiškio-Knitiškių pilkapiai nesiskiria nuo kitų minėto laikotarpio pilkapynų su degintiniais kapais. Įdomus Jakšiškio pilkapių laidosenos bruožas. I pilkapio k. Nr. 2 tarp žmogaus degintinių kaulų buvo prisimaišę smulkaus žinduolio ar paukščio kaulų. Matyt, kartu su mirusiuoju buvo deginami maistui skirti gyvūnai. Taigi galima kalbėti apie paprotį mirusiuosius maitinti. Skelbiama medžiaga padeda paryškinti kai kurias Rytų Lietuvos pilkapynų laidosenos detales, geriau pažinti buityje gyventojų naudotus daiktus.

ENJakšiškis-Knitiškis (Anykščiai District) burial mound researches were carried out in 2000 by the expedition from the Archaeological Department of Vilnius University. The researches allowed supplementing the data about the burial tradition of that period, the age of buried people and grave clothes. In Jakšiškis burial mound two barrows were examined. Archaeological researches showed that both barrows had three graves each, based on anthropological researches four to five bodies could have been buried there. The materials on the examined barrows and data on the structure of barrows and graves, typology and chronology of finds are published in the article. The researched barrows date back mainly to the 7th - 8th Century, partly to the early 9th Century. The main burial features of Jakšiškis - Knitiškis burial mounds do not differ from other burial mounds of the above-mentioned period with cremated graves. Jakšiškis barrow has an interesting burial feature. 1st barrow, grave No. 2 has small mammal or bird bones mixed with the cremated human bones. Animals intended for food must have been cremated together with the deceased body. Thus, we can speak about the tradition to feed the deceased. Publishes materials help to highlight certain burial elements in Eastern Lithuanian burial mounds, to learn more about utensils used at home.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27512
Updated:
2018-12-17 12:46:10
Metrics:
Views: 82    Downloads: 4
Export: