Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
235 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Eastern Lithuanian settlements from the first to the twelfth century Vilnius : [Vilnius University], 2009 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje bandyta suformuluoti konkrečiai Lietuvos geležies amžiui pritaikytą gyvenviečių archeologijos modelį - išskirti aktualiausias problemas, ir pasiūlyti metodologiją joms analizuoti. Pagrindinis darbo tikslas - šiuo metu turimos Rytų Lietuvos gyvenviečių medžiagos įvertinimas sudaryto gyvenviečių archeologijos modelio kontekste. Darbu siekta išsiaiškinti, kiek informatyvi yra iki šiol sukaupta medžiaga ir kiek šie duomenys gali būti panaudojami analizuojant naujai iškeltas problemas, kurios nebuvo aktualios jų kaupimo metu. Tuo pačiu stengtasi išryškinti ir didžiausias spragas, į kurias reikėtų labiausiai orientuotis kaupiant naujus duomenis. Analizuojant atskiras problemas, aptariama kiek ir kokių duomenų joms spręsti turima šiuo metu, kokią metodiką galima taikyti, ką reikia daryti, kad tų duomenų pagausėtų. Šiame darbe remtasi tik Rytų Lietuvos gyvenviečių medžiaga, tačiau analizuojamos problemos yra tiek pat aktualios ir kitiems regionams. Iš esmės darbas orientuotas ne tiek į Rytų Lietuvos gyvenvietes, kiek į gyvenviečių archeologiją, analizuojančią vieną kultūrinį regioną. [Iš leidinio]

ENThe thesis makes attempts to formulate the archaeological model of settlements, fitted to the Iron Age in Lithuania – distinguish the most relevant problems and propose a methodology for their analysis. The main aim of the study is evaluation of the available materials of settlements of the Eastern Lithuania within the context of the developed archaeological model of the settlements. The study aims at identification of the extent of information of the collected materials and how the data can be used for analysis of the new problems, which were not relevant at the time of collection. On the other hand, attempts are made to highlight the biggest gaps, which should be kept in mind when collecting new data. When analyzing individual problems, the type and amount of data, which are available for resolution of such problems at the moment, the methodology to be applied and the actions to be done in order to increase the amount of data are discussed. The study is based only by the materials of settlements of the Eastern Lithuania However, the analyzed problems are also relevant for other regions. In essence the study is oriented not only to the settlements of the Eastern Lithuania, but rather to the archaeology of settlements, analyzing one cultural region. Keywords: Pottery (Archaeology), Prehistoric Settlement, Settlement archaeology, Baltic archaeology, Settlement structure, Lithuanian Archaeology, Iron age settlements.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19501
Updated:
2024-02-07 13:35:24
Metrics:
Views: 74    Downloads: 11
Export: