Graves of the unburied : symbolic iron age warrior burials in East Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Graves of the unburied: symbolic iron age warrior burials in East Lithuania
Alternative Title:
Nepalaidotųjų kapai: simboliniai geležies amžiaus karių kapai Rytų Lietuvoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2007, t. 8, p. 292-301
Keywords:
LT
Rytų Lietuvos pilkapiai; Simboliniai kapai; Kariai; Ginklai; Statusas.
EN
East Lithuanian barrows; Symbolic burials; warrior; weapons; Status.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama viena Rytų Lietuvos pilkapių kapų kategorija - simboliniai karių kapai, kuriuose rasta įkapių be jokių žmogaus palaikų pėdsakų. Konstrukcija jie iš esmės nesiskiria nuo vienalaikių griautinių ir degintinių kapų. Iki šiol ištirta 18 tokių kapų dešimtyje pilkapynų. Tikrasis jų skaičius gali būti ir dar kiek didesnis. Rytų Lietuvoje žinoma ir pavienių simbolinių moterų kapų, tačiau jų yra gerokai mažiau.Tikėtina, kad vyrai dažniau žūdavo svetur ar dingdavo be žinios. Kita vertus, galbūt simbolinės laidojimo apeigos buvo atliekamos tiktai aukštesnio socialinio statuso asmenų, tarp kurių buvo daugiau vyrų, žūties atveju. Įrengiant simbolinį kapą dažniausiai būdavo pilamas naujas pilkapis. Šią aplinkybę taip pat reikėtų laikyti aukštesnio statuso išraiška. Absoliučią daugumą simbolinių kapų įkapių sudaro ginklai. Iš jų nemažai - daugiau nei degintiniuose ar griautiniuose kapuose - yra retų ar specifinių formų. Reikia manyti, laidojant simboliškai ypač stengtasi pabrėžti vyriškąją lytį ir tam tikrą socialinio statuso aspektą- priklausymą karių kategorijai. Šiuo atvejuitin svarbus buvo įkapių simbolinis turinys. Jomis bendruomenė stengėsi išreikšti simboliškai laidojamo asmens statusą ar netgi jį savotiškai kilstelėti. Dalis ginklų šiuose kapuose rasti sulaužyti ar sulankstyti, kai kuriais atvejais - įsmeigti į žemę. Tai – savitų laidojimo apeigų pėdsakai. Simboliniai kapai būdingi iš esmės visam Rytų Lietuvos pilkapių kultūros gyvavimo laikotarpiui. Tačiau daugiausia jų priklauso I tūkstantmečio viduriui. Tikėtina, kad tai susiję su to meto Europą krėtusiais įvykiais, kurie galėjo būti tiek tiesioginė didesnio karių mirčių skaičiaus priežastis, tiek simbolinę laidoseną aktualizavęs veiksnys. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses symbolic warrior burials found in East Lithuanian barrows dated to the Iron Age. The discussed graves contain mainly weapons, without any human remains. Judging from the grave assemblages and the shapes of the weapons, it is supposed that higher-status individuals used to be buried symbolically more frequently. Stressing the male gender and the warrior status was the primary task when performing a symbolic burial. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13645
Updated:
2018-12-27 18:36:08
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: