Wealthy horsemen in the remote and tenebrous forests of east Lithuania during the migration period

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Wealthy horsemen in the remote and tenebrous forests of east Lithuania during the migration period
Alternative Title:
Turtingi tautų kraustymosi laikų raiteliai gūdžiuose rytų Lietuvos miškuose
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 11, p. 185-205
Keywords:
LT
Ignalina; Švenčionys; Utena; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kariai / Soldiers.
Summary / Abstract:

LT2008 m. duomenimis, tik keturiuose V a. antrosios pusės Rytų Lietuvos pilkapynuose rasti aštuoni raitelių, palaidotų vienoje kapo duobėje su visu žirgu, kapai (1 pav.). Raitelių kapų rasta Antasarės (Laukiai, Sartai) ir Paduobės-Šaltaliūnės III (abu Švenčionių r.) bei Pavajuonio-Rėkučių (Ignalinos r.) ir Taurapilio (Utenos r.) pilkapynuose (2-18 pav.). Žirgai ir raiteliai laidoti duobėse po sampilu. Žirgas laidojamas žmogui iš kairės ir iš dešinės, beveik visada be kamanų. Visi vyrai, šalia kurių buvo palaidotas žirgas, buvo laidoti laikantis griautinio laidojimo būdo, nors tuo metu, V a. trečiajame ketvirtyje, Rytų Lietuvoje ne plito, bet jau vyravo kūnų deginimo paprotys. Faktiškai šie raiteliai yra paskutiniai žmonės, palaidoti Rytų Lietuvos pilkapiuose, laikantis inhumacijos papročio. Pabrėžtina, kad tokiuose pilkapiuose randamas tik raitelio ir jo žirgo kapas, labai retai į tokių pilkapių sampilus įkasami kiek vėlesni sudegintų mirusiųjų kapai (galbūt šeimos nariai). Daugumas raitelių kapų jau senovėje buvo apiplėšti (2; 3; 17 pav.; V: 3 iliustr.).Be Antasarės ir Pavajuonio-Rėkučių raitelių kapų (2-4 pav.), straipsnyje aptariamas Taurapilio pilkapyje 5 palaidoto 40-50 metų amžiaus vyro, dėl išskirtinio įkapių komplekto ir laidosenos ypatumų Lietuvos ir kitų šalių istoriografijoje žinomo kaip „Taurapilio kunigaikštis“, kapas. „Kunigaikščio“ įkapių komplektas, kapo inventoriuje vyraujantys ginklai, pilkapio vietos parinkimas kalvelės centre, pilkapio dydis rodo išskirtinę mirusiojo padėtį (6-13 pav.; IV iliustr.). „Kunigaikščio“ kapą supa jo ginkluotos raitelių palydos kapai (5 pav.). 2006 m. tiriant Paduobės-Šaltaliūnės III pilkapyną, rastas dar vieno aukščiausią statusą (galbūt prilygstantį „Taurapilio kunigaikščiui“) turėjusio raitelio ir jo žirgo kapas, deja, apiplėštas (17; 18 pav.; V iliustr.). Viename iš didžiausių pilkapyno pilkapių 17 vienoje duobėje po pilkapio pagrindu rastas 25-30 m. amžiaus vyro ir žirgo kapas. 7-8 m. amžiaus žirgas palaidotas žmogui iš kairės (17 pav.; V: 3 iliustr.). Plėšikų nedomino žirgas, nes, matyt, jie žinojo, kad žirgas geriausiu atveju bus palaidotas su odinėmis kamanomis ir geležiniais žąslais. Iš palaidoto vyro išliko tik kaukolės skliauto viršugalvio fragmentas ir menki skeleto fragmentai, kurie buvo sumesti viename duobės kampe ir šalia kurių rasta sulūžusio ar sulaužyto geležinio kovos peilio dalių, žalvarinė įvija, geležinė grandis ir nedidelis grandinėlės fragmentas (18 pav.). [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dunojaus vidurupis; Griautiniai kapai; Karių hierarchija; Raiteliai; Inhumaciniai kapai; Rytų Lietuvos pilkapiai; Tautų kraustymasis; Vadystė; Chiefdom; East Lithuanian barrows; Horsemen; Inhumation graves; Middle Danube; Migration; Warriors' hierarchy.

ENAccording to the data of 2008, eight horsemen buried in grave pits with complete horse skeletons had been discovered in only four of the East Lithuanian barrow cemeteries of the second half of the fifth century. The majority of these graves already were pillaged in antiquity. The barrows with graves of men interred with horses are concentrated in a small territory between Lakes Tauragnas, Žeimenis, and Vajuonis, in an area that does not exceed 50-60 sq. km. Particularly rich burials with silver and silver artefacts, most of which originated in the middle Danube and Carpathian Basin, are found in this small region. Such burials are associated with supreme rulers and high ranking military leaders. Burials of well, but standardly armed, horsemen and infantrymen also are found in the region. They can be associated with the retinue of supreme rulers. Current data suggest that while multi-ethnic groups of people reached the East Lithuanian micro-region between Lakes Tauragnas, Žeimenis, and Vajuonis during the Migration Period, the newcomers vanished from the local population over the course of four generations.This small region's concentration of great wealth and military power, along with marked differences in social structure emphasized even in the structure of the barrow cemeteries, would suggest that a form of government identical to that of a chiefdom had been created in the region. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20735
Updated:
2018-12-17 12:26:47
Metrics:
Views: 60    Downloads: 15
Export: