Specialiųjų žinių naudojimo formų Lietuvos baudžiamajame procese optimizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų žinių naudojimo formų Lietuvos baudžiamajame procese optimizavimas
Alternative Title:
Optimization of use of forms of special knowledge in criminal procedure of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 11 (89), p. 19-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika; Baudžiamasis procesas; Specialiosios žinios; Ekspertizė; Ekspertai; Specialistai; Criminalistik; Criminal procedure; Special knowledge; Expertise; Expert; Specialist; Forensic science.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Ekspertai; Ekspertizė; Kriminologija / Criminology; Specialiosios žinios; Specialistai.
EN
Criminal procedure; Criminalistik; Expert; Expertise; Forensic science; Special knowledge; Specialist.
Summary / Abstract:

LTPagrindinės sąvokos: kriminalistika, baudžiamasis procesas, specialiosios žinios, ekspertizė, ekspertas, specialistas. Darbo tikslas. Išnagrinėti specialių žinių panaudojimo reglamentavimo problemas, iškilusias įsigaliojus 2003 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui. Tezės. Ekspertizės paskyrimo procedūrą baudžiamajame procese tapo daugiapakopė, o tai neleidžia pasiekti teisinės reformos metmenyse numatytų tikslų – užtikrinti spartų baudžiamosios bylos parengimą teisminiam nagrinėjimui. Išvados. Specialių žinių panaudojimo formų optimizavimui autoriai siūlo Baudžiamojo proceso kodekso normų papildymus. Programa minimum: - Specialisto išvados baudžiamajame procese sąvoka turi būti pakeista į „specialisto tyrimo aktas“. - Būtina suvienodinti specialių žinių panaudojimo formų prieinamumą visiems baudžiamojo proceso subjektams. Programa maximum: - Atsisakyti specialisto išvados specialių žinių panaudojimo formos, paliekant teismo ekspertizės ir kitas specialių žinių formas (specialisto dalyvavimas ikiteisminio tyrimo veiksmuose, specialisto atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai – apžiūra, įvykio vietos tyrimas). - Supaprastinti teismo ekspertizės skyrimo procesinę tvarką tam, kad ji taptų prieinama platesniam baudžiamojo proceso subjektų ratui. [Iš leidinio]

ENMain concepts: criminalistics, criminal procedure, special knowledge, expert, specialist. Study goal. The study aims to examine the problems in the regulation of the use of special knowledge after the coming into effect of the Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania on 1 May 2003. Theses. The procedure of appointing an expert investigation became multi-stage in the criminal procedure, and this prevents the attainment of the goals specified in the outline of the legal reform – to ensure the speedy preparation of a criminal case for judicial proceedings. Findings. In order to optimise the use of special knowledge, the authors suggest amendments to the norms of the Criminal Procedure Code. Minimum programme: - the concept of expert findings in the criminal procedure must be replaced to “expert investigation report”. - it is necessary to unify the accessibility of the forms of the use of special knowledge to all the subjects of the criminal procedure. Maximum programme: - to abandon the form of the use of special knowledge in expert findings, retaining forensic investigation and other forms of special knowledge (participation of specialists in pre-trial investigation, pre-trial investigation actions performed by specialists – survey, crime scene investigation). - to simplify the procedural order for requesting forensic investigation so that is becomes accessible to a wider circle of the subjects of the criminal procedure.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5861
Updated:
2018-12-17 11:48:18
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: