Apžiūros atlikimo metodika tiriant kontrabandą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apžiūros atlikimo metodika tiriant kontrabandą
Alternative Title:
Examination methods in the investigation of smuggling
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 38-49
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTTiriant kontrabandą didelę reikšmę turi savalaikis ir operatyvus daiktų, dokumentų, pėdsakų ir kitų svarbių kontrabandos tyrimui objektų nustatymas (suradimas), fiksavimas ir paėmimas. Paprastai tai leidžia padaryti objektų, susijusių su tiriamuoju įvykiu, apžiūra, kurios pagrindinės nuostatos yra pateiktos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 207 ir143 straipsniuose. Kontrabandos bylose dažniausiai atliekamos įvykio vietos, žmogaus kūno, įvairių dokumentų (transporto, komercinių, kt.) ir daiktų (pavyzdžiui, kontrabandos dalyko, transporto priemonių, jų dalių ir t.t.) apžiūros. Kiekvieno iš nurodytų objektų apžiūra baudžiamosiose bylose dėl kontrabandos yra specifiška. Pirmiausia šią specifiką lemia kontrabandos nusikaltimo padarymo ir tyrimo situacijos ypatumai. Viena vertus, apžiūra tiriant kontrabandą, yra vienas iš svarbiausių duomenų, reikšmingų kontrabandos tyrimui, gavimo šaltinis, o kita vertus, atliekant šį procesinį veiksmą daroma ir nemažai klaidų: a) ne visada tinkamai apsaugoma įvykio vieta, teisingai nustatomos apžiūros ribos (dažnai apžiūrima tik kontrabandos dalyko aptikimo vieta arba tik kontrabandos dalykas); b) įvykio vieta ir visi joje esantys objektai, pėdsakai neretai apžiūrimi subjektyviai (pasirinktinai), paviršutiniškai (kai kurių pėdsakų, pavyzdžiui, rankų, kojų, transporto priemonių paprastai neieškoma); c) neretai netinkamai surašomas apžiūros protokolas; d) ne visi objektai teisingai (tinkamai) įpakuojami, paimami iš įvykio vietos ir t.t. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistinė taktika; Liudytojai; Įtariamojo apklausa; Ikiteisminio tyrimo pareigūnai; Apžiūra (teisėsauga); Kontrabanda.

ENTimely and expeditious identification (detection), recording and seizure of articles, documents, prints and other objects significant to smuggling investigation are of considerable importance to the investigation of smuggling. Usually, this allows examination to be done of investigation- related objects, which is regulated by Articles 207 and 143 of the Code of Penal Procedures of the Republic of Lithuania. Usually, smuggling cases include examination of an event, human body, various documents (transport, commercial, etc.) and articles (for example, a smuggled object, vehicles and their parts, etc.). Examination of every object in criminal cases of smuggling is specific. It is primarily determined by the characteristics of the smuggling act and the investigation situation. On the one hand, inspection and examination in smuggling cases is one of the most essential sources of significant data for investigation. On the other hand, this procedural action may involve a number of errors: a) the location of the event is not always properly protected or examination area perimeters are not always correctly determined (often only the detection place of a smuggled object or the smuggled object itself are examined); b) the location of the event and objects and prints detected therein are often examined in a subjective (selective) or superficial way (some prints, like those of hands, feet or vehicles are usually not searched for); c) often an examination report is not properly written; d) correct procedures may not always be followed when objects are packaged and taken from the location of an event, etc.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Kontrabandos tyrimas : disertacija / Andrej Gorbatkov. Vilnius, 2005. 150 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6399
Updated:
2018-12-17 11:39:39
Metrics:
Views: 139    Downloads: 45
Export: