Kompiuterinių nusikaltimų pėdsakai : samprata, rūšys ir jų susidarymo mechanizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterinių nusikaltimų pėdsakai: samprata, rūšys ir jų susidarymo mechanizmas
Alternative Title:
  • Cyber crime traces: concept, types and occurrence
  • Trace-evidence in computer-related crimes: conception, types and formation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 11 (89), p. 50-56
Keywords:
LT
Kompiuteriniai nusikaltimai; Kompiuterinio nusikatimo pėdsakai.
EN
Computer crimes; Trace-evidence of computer crime.
Summary / Abstract:

LTPastarojo meto informacinių technologijų raida sudarė sąlygas milžiniškam informacijos srautų padidėjimui. [...] Šalia tradicinių informacijos srautų vis reikšmingesnė kompiuterinė informacija. Kompiuterinė informacija kuriama, valdoma, perduodama ir saugoma naudojant greitai kintančias informacinių technologijų priemones. Todėl šiandien svarbios problemos yra kompiuterinės informacijos saugojimas, paieška bei ilgalaikio informacijos naudojimo galimybių užtikrinimas, tai daro tiesioginę įtaką tiriant nusikaltimus, daromus šioje specifinėje aplinkoje. Tyrėjai, tirdami nusikalstamas veikas, ieško informacijos apie objektyvios tikrovės faktus, įvykius, reiškinius bei žmogaus mąstymo rezultatus, dažniausiai fiksuotus dokumentuose. Kompiuterinės informacijos atsiradimas bei sparti sklaida lemia ir nusikaltimus tiriančių pareigūnų darbo pokyčius. Jie susiduria su nauju reiškiniu – kompiuteriniais nusikaltimais bei nusikaltimų pėdsakus fiksuojančiais elektroniniais įrašais – dokumentais, kurie keičia nusistovėjusią šių nusikaltimų tyrimo praktiką ir darbo metodus. Remiantis kompiuterinio nusikaltimo, specialiųjų žinių bei pėdsakų sampratomis straipsnyje aptariama kompiuterinių nusikaltimų pėdsakų susidarymo mechanizmo sampratos problema. Nagrinėjamos empirinio pobūdžio problemos, kylančios dėl skirtingo šios srities nusikaltimų tyrimo rezultatų vertinimo. [...] Nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką kompiuterinių nusikaltimų pėdsakų susidarymui, ieškoma esminių sąsajų su kriminalistikoje gerai žinomais atsispindėjimo procesais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kompiuteriniai nusikaltimai; Kompiuterinio nusikatimo pėdsakai; Computer crimes; Trace-evidence of computer crime.

ENThe recent development of information technologies created conditions for the gigantic growth of information flows. Along with the traditional flows of information, computer-based information becomes more and more significant. Generation, management, transmission and storage of cyber information is performed by the rapidly changing means of information technology. The pressing challenges for today are the storage of cyber information, the search for it and provision of opportunities for its long-term use. These issues have a direct impact on the detection of crimes committed in the cyber space. Investigators dealing with criminal offences search for information about facts, events, phenomena and outcomes of human thinking which is most commonly registered in the documents. The occurrence and rapid dissemination of cyber information have an impact on the work of crime investigators. They face a new phenomenon: cyber crimes and electronic records registering the traces of crime. These records change the well-established practice and work methods used in crime investigation. The article examines the mechanism of how cyber crime traces develop. It addresses empirical problems arising out of the assessment of crime investigation results. The article looks at the main factors determining the occurrence of cyber crimes traces and searches for the key links with the reflection processes that are well known in criminology.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6325
Updated:
2018-12-17 11:48:57
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: