Altruizmo vertybių internalizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Altruizmo vertybių internalizacija
Alternative Title:
Internalisation of altruistic values
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 44, p. 81-90
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi kokybinio diagnostinio tyrimo „Jaunesniojo amžiaus vaikų altruizmo vertybių internalizacija ir ugdymo prielaidos“ rezultatai. Šio tyrimo tikslas yra atskleisti ir pristatyti I-V klasių mokinių altruizmo vertybių internalizacijos pobūdį bei ugdymo proceso gaires, kurios sudaro prielaidas efektyviai altruizmo vertybių internalizacijai. Altruizmas yra apibrėžiamas kaip polinkis suteikti nesuinteresuotą pagalbą kitam asmeniui atsisakant savo troškimų ir interesų. Šiame tyrime buvo apklausti 24 mokiniai. Buvo analizuojamos tokios kintamosios kaip amžius, samprotavimai, elgesys, empatija. Duomenų rinkimo metodai: detalus interviu, nebaigtų sakinių metodas pristatantis moralines dilemas, stebėjimas, ekspertinis vertinimas. Priežastingumo lygis nustatomas remiantis N. Eisenbergo skale. Duomenys išanalizuoti remiantis loginiu-indukciniu bei statistiniu metodais. Tyrimas atskleidžia sąsajas tarp vaiko amžiaus, priežastingumo lygio, empatijos, prosocialaus ir negatyvaus elgesio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altruizmas; Vertybių internalizacija; Empatija.

ENThis article describes the results of the qualitative diagnostical research „Internalisation of altruistic values and education preconditions of children of younger age“. This research aims to reveal and to present children‘s of I-V classes internalisation nature of altruistic values and education process landmarks which set up preconditions for effective altruistic value internalisation. Altruism is defined as disposition to give uninterested help to another person resigning one‘s desires and interests. 24 pupils were investigated for this research. Such variables as age, reasoning, behavior, empathy were analysed. Data collection methods: in-depth interviewing and unfinished sentence method presenting moral dilemma, observation, expert evaluation. The level of reasoning is determined according N.Eisenberg scale. The data is analysed according logic-inductive and statistic methods. The research reveals the relations between child‘s age, reasoning level, empathy, prosocial and negative behavior. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7736
Updated:
2018-12-20 22:51:27
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: