Saviraiškos vaidmuo ugdant 6-8 metų vaikų dorovinį elgesį : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saviraiškos vaidmuo ugdant 6-8 metų vaikų dorovinį elgesį: disertacija
Alternative Title:
Role of self-expression in moral education of children of 6-8 years of age
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDorovinio elgesio ugdymas šiandien yra aktualus mokyklos uždavinys. Dorovinio elgesio ugdymo svarba yra pabrėžiama kaip asmenybinio, vertybinio žmogaus tapsmo pagrindas. Lietuvos švietimo koncepcijoje yra akcentuojamas ypatingas auklėjimo vaidmuo visame asmenybės ugdymo kontekste. Tyrimas parodė, kad tirtų 6–8 metų vaikų dorovinis elgesys yra sąlygojamas lyties, amžiaus, socialinių veiksnių. Daugumos tirtų 6–8 metų vaikų pakankamai aukšti kūrybiškumo indekso įverčiai, pakankamai produktyvus bei kūrybiškas jų savarankiškas darbas. Kartu paaiškėjo, jog savarankiško darbo pobūdis bei jį lydinčios emocijos susijusios su visais saviraiškos rodikliais. Pastebėta, kad savarankiško darbo pobūdis bei ji lydinčios emocijos siejasi su dorovinių žinių, dorovinio elgesio įverčiais. Daugiau dorovinių žinių turi tie tiriamieji, kurių kūrybiškumo indeksas, saviraiškos balansas bei kiti saviraiškos rodikliai buvo aukštesni. Apibendrinus visus atliktus tyrimus, konstatuota, kad optimalus pagrindas 6–8 metų vaikų doroviniam elgesiui ugdyti yra jų saviraiška.

ENMoral education is an important task of today’s schools. The importance of moral education is listed as the basis of personal and value-based becoming of a human being. The Lithuanian education concept underscores the special role of education in entire context of personal education. A research has shown that the moral behaviour of the tested children of 6-8 years of age is conditioned by their gender, age and social factors. The majority of the surveyed children had relatively high estimations of the creativity index and rather productive and creative independent work. It also turned out that the character of independent work and related emotions are related with indicators of moral knowledge and moral conduct. More moral knowledge was found with the respondents whose indicator of creativity, balance of self-expression and other self-expression indicators were higher. A summary of all researches led to a conclusion that self-expression was the optimum basis for the education of moral behaviour of children of the age group of 6-8 years.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11536
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 16
Export: