Mokinių interesai ir preferencijos - muzikinio ugdymo tobulinimo prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių interesai ir preferencijos - muzikinio ugdymo tobulinimo prielaida
Alternative Title:
Pupils' interests and preferences - the precondition of improvement of music education
In the Journal:
Tiltai. Priedas . 2004, Nr. 20, p. 100-104
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Interesai; Intgeresai; Mokinių motyvacija; Muzikinis ugdymas; Preferencija; Preferencijos
EN
Intereses; Interests; Motivation; Motivation of pupils; Music education; Musical education; Preferences
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami muzikinio ugdymo klausimai bendrojo lavinimo mokykloje. Tirta: a) mokinių interesai ir preferencijos įvairioms muzikinėms veiksenoms; b) faktinis įvairių muzikinių veiksenų pasireiškimas pamokoje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad tarp tų dviejų dalykų neretai egzistuoja prieštaravimai ir neatitikimai. Mokiniai nori tokių veiksenų, kurios muzikinio ugdymo požiūriu yra labai vertingos, bet realybė tokia, kad pamokoje mokytojai skiria daugiau dėmesio kitoms, mokinių nemėgstamoms muzikinėms veiksenoms, lš bendrosios didaktikos yra žinoma, kad mokytojo ir mokinių interesai bei tikslai pamokoje turi bent iš dalies sutapti. Kuo labiau šie interesai sutampa, tuo veiksmingesnis mokymas ir mokymasis. [Iš leidinio]

ENArticle analysing problems of musical training in the comprehensive schools. Two aspects of the topic are mentioned. One of them is pupil's interests and preferences for the different kinds of musical activities and second one is the actual expression of musical activities during the lesson. We realized that there are some contradictions between these two aspects. Pupils are interested in music activities that are significant as a training subject, as well. Teachers at the same time try to pay more attention and to use musical training methods that are unattractive for pupils. One of the postulates of common didactics said that the aims and interests of children and teachers during the educational unattractive for pupils. One of the postulates of common didactics said that the aims and interests of children and teachers during the educational process must be partially the same. The closer aims and interests of both participants of educational process, the effective tuition and learning are. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37404
Updated:
2018-12-17 11:27:02
Metrics:
Views: 7
Export: