Istorijos filosofija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos filosofija
Publication Data:
Vilnius : Alma littera, 2000.
Pages:
417 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Įvadas. Kas yra istorijos filosofija? — Ikiklasikinė istorijos filosofija — Ciklinė laiko samprata: Mircea Eliade (1907-1986) — Istorijos teologija: Aurelijus Augustinas (354-430) — Klasikinė istorijos filosofija — "Idealioji istorija": Giambattista Vico (1668-1744) — Romantinė istorijos samprata: Johannas Gottfriedas Herderis (1744-1803) — Švietėjiškoji istorijos samprata: Immanuelis Kantas (1724-1804) — Istorija kaip pasaulinės dvasios raida: Georgas Wilhelmas FriedrichasHegelis (1770-1831) — Istorija kaip ekonominių formacijų kaita: Karlas Marxas (1818-1883) ir Friedrichas Engelsas (1820-1895) — Istorija kaip kultūrų kaita: Oswaldas Spengleris (1880-1936) — Stasio Šalkauskio (1886-1941) ir Antano Maceinos (1908-1987) istoriosofija — Istorija kaip civilizacijų kaita: Arnoldas Toynbee's (1889-1975) — Reinholdo Niebuhro (1892-1971) istorijos teologija — Istorija ir ašinis laikas: Karlas Jaspersas (1883-1969) — Klasikinės istorijos filosofijos kritika — Istorizmas ir istoriosofija: Wilhelmas Dilthey'us (1833-1911), Jürgenas Habermasas (g. 1929) — Istoricizmo kritika: Karlas Raimundas Popperis (1902-1994) — Moralė ir istorija: Isaiah Beninas (1909-1997).
Reviews:
ISBN:
9986028841 (įr.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15292
Updated:
2022-01-15 18:08:09
Metrics:
Views: 31
Export: