9-12 klasės mokinių lietuvių kalbos skyrybos įgūdžių analizė : įterptinių konstrukcijų skyryba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
9-12 klasės mokinių lietuvių kalbos skyrybos įgūdžių analizė: įterptinių konstrukcijų skyryba
Alternative Title:
Analysis of the Lithuanian language punctuation skills in 9th–12th school grades: punctuation of parenthetic constructions
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 20-26
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTSintaksės ir skyrybos mokymas pradinėje ir pagrindinėje mokykloje vykdomas laipsniškai. Pradedama nuo elementarių sintaksinių konstrukcijų ir skyrybos atvejų aptarimo, kasmet nagrinėjant vis sudėtingesnius variantus. Sisteminis sintaksės ir skyrybos mokymas baigiamas 10 klasėje, 11 ir 12 klasėse įtvirtinami pagrindinėje mokykloje įgyti įgūdžiai. Mokinių kalbinės kompetencijos lavinimui ir pasiekimų tikrinimui mokykloje naudojami įvairūs metodai. Vienas iš tiksliausių žinių ir įgūdžių vertinimo būdų yra formalus testavimas. Remiantis statistiniais tyrimų rezultatais analizuojama, kurias sintaksines konstrukcijas mokiniams sekasi skirti lengviau, o kurios kelia didesnių sunkumų, analizuojamos galimos klaidų priežastys, siekiama išsiaiškinti, kiek mokinių skyrybos įgūdžių tvirtumas priklauso nuo sintaksinių konstrukcijų struktūros, pozicijos sakinyje ir leksinės realizacijos. Geras kalbos sistemos dalykų išmanymas sudaro galimybes siekti tolesnių kalbinės kompetencijos ugdymo tikslų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reprodukavimo gebėjimai; Reprodukavimo gebėjimai,; Sintaksė; Skyryba; Įterptinės konstrukcijos; Žinių taikymo įgūdžiai; Parenthetic constructions; Punctuation; Reproduction abilities; Skills of knowledge application; Syntax.

ENLearning of syntax and punctuation at the primary and basic school is progressive. Schoolchildren start learning about elementary constructions of syntax and punctuation at the primary school. At basic school the constructions get gradually more complicated and the schoolchildren start analysing more difficult variants of syntax and punctuation. Systemic learning of syntax and punctuation is finished in the 10th grade, and the 11th and 12th grade schoolchildren review the abilities acquired at the basic school. Different methods in training the proficiency of the schoolchildren's language competence and for checking their learning results are used. The formal testing is one of the most precise ways to check the schoolchildren's knowledge and abilities. Statistic results of testing facilitate the analysis of the punctuation mistakes, as well as help to identify their reasons and difficulties that the schoolchildren are facing. This method allows the subordination analysis between the punctuation abilities and structure of the sentence. Sufficient proficiency in language use allows to pursue higher aims for further language competence development. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34343
Updated:
2020-10-21 22:40:52
Metrics:
Views: 71    Downloads: 22
Export: