Motyvuota ir nemotyvuota kabučių vartosena periodinėje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motyvuota ir nemotyvuota kabučių vartosena periodinėje spaudoje
Alternative Title:
Motivated and unmotivated usage of inverted commas in Lithuanian Press
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 209-216
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kabutės; Skyryba; Motyvuota ir nemotyvuota vartosena; Pravardės; Okazionalizmai.
Keywords:
LT
Kabutės; Okazionalizmai; Pravardės; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTKabutės – ypatingas skyrybos ženklas, nes, kitaip nei kiti užrašyti skyrybos ženklai, vienintelis yra nurodomas gestais ar papildomu komentaru, jei tekstas skaitomas garsiai. Jomis atskiriamos didesnės ar mažesnės vieno teksto atkarpos kitame tekste, sudarydamos tarsi kelis tekstų lygmenis. Šiandien paplitusi kabučių vartosena apima motyvuotus ir nemotyvuotus jų vartojimo atvejus. Prie motyvuotos vartosenos priskirtini kūrinių, leidinių, renginių, įvairių objektų simboliniai pavadinimai, kai kurie kito asmens, nei autoriaus, kalbos persakymo atvejai, t. y. tiesioginė kalba, citatos, pavieniai žodžiai ar žodžių junginiai, jei jie žymi kito asmens požiūrį į kalbamuosius dalykus. Diskutuotinais laikytinas kitų kalbų žodžių, adaptuotų ar neadaptuotų skolinių, kitų funkcinių stilių elementų rašymas kabutėse. Nemotyvuotas atrodo įvedamaisiais žodžiais pristatytų pavadinimų skyrimas kabutėmis. Iš žodžio semantikos pokyčius žyminčių kabučių labiausiai pamatuotas tariama ar priešinga reikšme pavartotų žodžių, pravardžių, kai kada – okazionalizmų skyrimas. Visiškai neleistinas įprastinių metaforų ar metonimijų išskyrimas kabutėmis. Įvairialypė kabučių paskirtis, laisvas ir neapibrėžtas jų vartojimas lemia daugiaprasmius kabučių vartojimo atvejus ir apsunkina komunikaciją, dėl to būtina peržiūrėti ir sutvarkyti skyrybos kabutėmis taisykles, atsižvelgiant į jų vartosenos polinkius. Naujoji kabučių rašymo norma turėtų būti griežtesnė, aiškesnė ir visiems privaloma. [Iš leidinio]

ENInverted commas are a unique punctuation mark. If present in writing, it is usually mentioned or indicated by gesture while reading or speaking. Inverted commas are used to separate sections of one text present in another text, thus forming as if separate levels of text. The modern usage of inverted commas contains motivated and motiveless cases. Motivated usage includes inverted commas in direct speech, citations, names of the cited publications, organizations and objects, isolated words or phrases of other persons. Other cases are more debatable. These include words of other languages, loanwords, elements of other functional styles. The usage of inverted commas with names that are preceded by introductory words seems motiveless. What concerns cases of inverted commas indicating semantic changes of a word, their usage for words, nicknames, nonce-words used in their implied or opposite meaning seems the most reasoned. The usage of inverted commas with usual metaphors and metonymy is inadmissible. Miscellaneous purpose of inverted commas and their free and undefined usage result in ambiguous cases of usage of inverted commas and burden communication. Therefore, norms for the usage of inverted commas should be revised, according to the present tendencies. The new norm should be more rigorous, clearer and universally obligatory.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48
Updated:
2018-12-20 23:08:34
Metrics:
Views: 74    Downloads: 17
Export: