Apie mokslo populiarinamųjų tekstų sintaksinę sandarą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie mokslo populiarinamųjų tekstų sintaksinę sandarą
Alternative Title:
On syntaxis structure of science popularization texts
Keywords:
LT
Mokslo populiarinamieji tekstai; Mokslo šakos; Sakinio ilgis; Sakinių ilgio grupės; Sakinių tipai.
EN
Science popularization texts; Branches of science; Length of the sentence; Sentence length groups; Types of sentences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti lietuvių autorių tekstų, skirtų neapibrėžtam adresatui (plačiajai visuomenei) – mokslo populiarinamųjų tekstų sintaksines ypatybes: panagrinėti vidutinį sakinio ilgį, sakinių ilgio grupes, aptarti įvairių tipų sakinių dažnį ir jų ilgį. Lietuvių kalbos mokslo populiarinamųjų tekstų vidutinis sakinio ilgis yra 14,5 žodžių, standartinis nuokrypis nuo statistinio vidurkio lygus 8,2 žodžio. Sakinių ilgio pasiskirstymo duomenys rodo, kad visų mokslo šakų tekstuose informacija pateikiama gana stereotipinio ilgio sakiniais. Sakinio ilgio svyravimo amplitudė mokslo populiarinamųjų tekstų sakiniuose yra gana didelė: nuo 1 iki 85 žodžių. Tokio pobūdžio tekstuose dominuoja trumpi vientisiniai sakiniai. Taip pat pastebėta tendencija vartoti sudėtinius prijungiamuosius sakinius. Bendrieji sakinio ilgio parametrai rodo, kad skirtingų mokslo šakų tekstuose sakiniai yra pasisikirstę gana tolygiai. Vadinasi, pagal bendruosius sakinio ilgio parametrus skirtingų mokslo šakų populiarinamieji tekstai yra monolitiški.

ENThe purpose of the article is to analyse syntactic peculiarities of popular science texts of Lithuanian authors addressed to an undefined audience (the broad public): to analyse the average sentence length and groups of sentence lengths and to discuss frequency of various sentence types and their lengths. The average sentence length in popular science texts in Lithuanian is 14.5 words, and the standard deviation from the statistical mean is 8.2 words. Data on distribution of sentence lengths show that information is presented in all scientific texts in sentences of rather stereotypical length. The amplitude of fluctuations of sentence lengths in sentences of popular science texts is rather high: from 1 to 85 words. Such texts are dominated by short simple sentences. There is also a trend to use composite subordinate clauses. General sentence length parameters show that sentences of different areas of science are distributed rather evenly. It means that by general sentence length parameters popular texts in different areas of science are monolithic.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Klausiamieji sakiniai publicistinio stiliaus tekstuose / Audronė Bitinienė. Kalbotyra. 2004, t. 53 (1), p. 5-12.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Skyrybos stilistika / Juozas Abaravičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 286 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4692
Updated:
2013-04-28 16:07:21
Metrics:
Views: 85
Export: