Stilistika : stilistinių kalbos priemonių klasifikacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilistika: stilistinių kalbos priemonių klasifikacija
Editors:
  • Kvašytė, Regina, parengė [edt]
  • Macienė, Jurgita, parengė [edt]
  • Župerka, Kazimieras, parengė [edt]
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009.
Pages:
69 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTKnygos rengėjų nuomone, leidinys turėtų būti pravartus Lietuvos universitetų filologijos specialybių studentams kaip papildomoji mokomoji knyga einant stilistikos kursą, taip pat studijuojant latvių kalbą ir literatūrą. Knygoje autorius pateikia darnią stilistinių kalbos priemonių klasifikaciją. Klasifikacijos pagrindai, kuriais autorius remiasi, stilistikos specialistams nėra nežinomi; nauja yra tai, kad tie pagrindai čia yra apibendrinti, sukurta vientisa sistema. Sudarytąją klasifikacijos sistemą Janis Rozenbergas yra pateikęs anksčiau savo knygose latvių, rusų ir anglų kalba. Įžymus latvių kalbos stilistikos ir sintaksės tyrinėtojas, Latvijos universiteto profesorius Janis Rozenbergas (Janis Rozenbergs, 1927-2005) yra paskelbęs ne vieną stilistikos veikalą. Kartu su Kazimieru Župerka jie buvo sutarę parengti tam tikras gretinamosios latvių ir lietuvių kalbų stilistikos gaires, paremtas bendraisiais teoriniais stilistikos teiginiais. Janis Rozenbergas parašė vieną sumanytosios knygos skyrių (33 puslapius) – apie stilistinių kalbos priemonių klasifikaciją. Po netikėtos Janio Rozenbergo mirties sumanytąjį darbą nebebuvo kaip tęsti, todėl nutarta tai, kas latvių autoriaus parašyta, išversti į lietuvių kalbą, patikslinti, pratęsti tik tuos teiginius ir paremti lietuviškais pavyzdžiais, kur autoriaus tiesiogiai pageidauta tai padaryti.Reikšminiai žodžiai: Stilistika; Stilius; Stylistics; Style; Stilistinės priemonės; Papildomoji informacija; Kalbos lygmenys; Stylistic devices; Indirect information; Language levels.

ENAccording to the compilers of the book, the publication should be useful to Lithuanian university students of philology as a supplementary study book for the course on stylistics as well as the studies of the Latvian language and literature. The author presents a cohesive classification of stylistic figures of speech. The grounds of classification, which the author refers to, are known to the specialists of stylistics; the novelty lies in the fact that these grounds are summarised here and an integral system is developed. Janis Rozenbergs, a prominent researcher of Latvian stylistics and syntax and professor at the University of Latvia (1927–2005), has previously presented the developed classification system in his books in Latvian, Russian and English and published many works on stylistics. Together with Kazimieras Župerka they had agreed to prepare certain guidelines on contrastive Latvian and Lithuanian stylistics, based on the general theoretical propositions of stylistics. Janis Rozenbergs wrote one chapter of the book (33 pages in total) about the classification of stylistic figures of speech. After his sudden death the work was discontinued and the decision was made to translate the text that had already been written by the Latvian author into Lithuanian, make corrections and extend only those propositions supporting them by Lithuanian examples where the author directly wished to do so.

ISBN:
9789986389668
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20574
Updated:
2013-04-28 19:26:45
Metrics:
Views: 50
Export: