Psychosemantics of employee’s images when identifying a typology, responsibility and communication of organisational changes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Psychosemantics of employee’s images when identifying a typology, responsibility and communication of organisational changes
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTOrganizacinius pokyčius skatina įvairūs pasauliniai ekonominiai, politiniai, socialiniai, ekologiniai ir technologiniai pokyčiai. Straipsnio tyrimo tikslas yra išanalizuoti darbuotojų nuomonės apie pokyčių tipologijos, atsakomybės už pokyčius ir pokyčių komunikavimą pasireiškimo aspektų psichosemantiką. Visuotinai pripažinta, kad organizacijos pokyčių turinys yra gana platus. Organizacijos pokyčių tipologija apima tokius aspektus: pokyčiai valdymo struktūroje, organizaciniai, darbuotojų ir vadybos kultūros pokyčiai, pokyčiai žmogiškųjų išteklių valdymo procese, pokyčiai, susiję su naujomis technologijomis ir sisteminiai pokyčiai. Teorinių šaltinių analizė leido padaryti išvadą, kad atsakomybę už organizacinius pokyčius turėtų prisiimti ne tik aukščiausia ar vidutinės grandies vadovybė, bet ir darbuotojų komandos ir nepriklausomi patarėjai. Efektyviausi būdai stimuliuoti ir motyvuoti pokyčiams yra įtikinanti komunikacija, informacijos pateikimas įvairiais kanalais, pokalbiai akis į akį, diskusijos ir stebėjimas. Tyrimas atskleidė, kad organizacijos narių požiūris į pokyčių tipologiją apima visus pokyčių tipologijos elementus, kurie yra paminėti vadybos teorijose. Palyginus empirinius rezultatus su vadybos teorijose aprašytais pokyčių organizacijose elementais matyti, kad praktikoje daugiau žmonių nori pakeisti žmogiškųjų išteklių vadybą, sistemas ir organizacijos kultūrą. Tik nedidelė dalis respondentų pasakė, kad reikia keisti organizacijos struktūrą, o kaip tik struktūros pokyčius daugiausia rekomenduoja teorinė literatūra.Reikšminiai žodžiai: Atsakomybė; Komunikacija; Organizaciniai pokyčiai; Psichosemantika; Tipologija; Communication; Organisational changes; Psychosemantics; Responsibility; Typology.

ENThis paper provides a typology of organisational changes, i.e., changes of structure, culture, strategy, human resources, technologies and system. Leaders of organisations, teams of employees and even external consultants participate in organisational change process and take on roles and responsibility for change. It is revealed by analyzing such roles as initiators, agents, facilitators and catalysts of organisational change. The empirical analysis is based on 306 representatives from different organisations who stated that they get change-related information from their executives through traditional and non-traditional means that allow to change organisational culture, to develope human resources, to manage processes and changes competently. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37549
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 33
Export: