Ryšys tarp tiesioginių užsienio investicijų ir investicijas priimančios šalies tarptautinės prekybos : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ryšys tarp tiesioginių užsienio investicijų ir investicijas priimančios šalies tarptautinės prekybos: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Impact of FDI on a host country's foreign trade: a case of Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 140-144
Keywords:
LT
Tiesioginės užsienio investicijos; Eksportas; Importas.
EN
Foreign direct investment; Foreign trade; Export; Import; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTNykstant laisvo kapitalo judėjimo barjerams, plečiantis tarptautiniam bendradarbiavimui ir intensyvėjant tarptautinei konkurencijai, vis svarbesnis vaidmuo tenka tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI). Tiesioginės užsienio investicijos ypač svarbios besivystančių šalių ekonomikose. Globalizacijos procesų veikiamame pasaulyje tiesioginės užsienio investicijos tampa vienu svarbiausių šalies ūkio integracijos į pasaulinę rinką rodiklių. Pagal užsienio investicijų dydį šalyje sprendžiama apie šalies patrauklumą tarptautinei rinkai, šalies ekonominius ryšius su kitomis valstybėmis. Nenuostabu, kad daug dėmesio tiesioginių užsienio investicijų tyrimams skiriama ir mokslinėje literatūroje. Tiesioginės užsienio investicijos daugelio autorių pripažįstamos vienu svarbiausių ekonominio šalies vystymosi veiksnių. Šiame straipsnyje pateikiamos teorinis tiesioginių užsienio investicijų poveikio jas priimančios šalies tarptautinei prekybai įžvalgos ir atliekamas empirinis šio poveikio tyrimas Lietuvos pavyzdžiu. Tyrimas atliekamas koreliacinės ir regresinės analizės metodų pagalba. Analizei panaudoti 1999-2009 metų duomenys, paimti iš Lietuvos statistiko departamento duomenų bazės. Tyrimo rezultatai atskleidžia šių ekonominių reiškinių priklausomybę. [Iš leidinio]

ENForeign direct investment (FDI) plays more and more important role in economy’s growth as barriers to free capital movement are diminishing, international co-operation is extending and international competition is becoming more intensive. Foreign direct investment is recognised by many authors to be one of the most important factors for a country’s economic development. Investment inflow forces local companies to strive to reach the level of global effectiveness and stimulates local innovations, i.e. factors that increase productivity. In this way, increasing productivity, FDI accelerates development of country’s economy. In the paper theoretical grounding of impact of FDI on a host country’s foreign trade is given and empirical research of the impact in the case of Lithuania is accomplished. The results of the research show dependence of a host country’s foreign trade on foreign direct investment. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26941
Updated:
2021-02-10 17:50:07
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: