Contemporary pattern of risk management of debt under economic restructure

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contemporary pattern of risk management of debt under economic restructure
Keywords:
LT
Ekonomikos reorganizavimas; Ekonomikos restruktūrizavimas; Ekonomikos restruktūrizavimui; Rizikos valdymas; Skolų rizika; Šiuolaikinis valdymas; Šiuolaikinė vadyba.
EN
Contemporary management; Contemporary management, debt risk, risk management, economic restructure; Debt risk; Economic restructure; Risk management.
Summary / Abstract:

LTEkonomikos restruktūrizacija sukuria daug iššūkių skolos rizikos valdytojams tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Straipsnio tikslas yra atskleisti šiuolaikinį skolos rizikos valdymo modelį vykstant ekonomikos restruktūrizacijai. Vykstant pokyčiams, tradicinės rizikos valdymo technikos tampa neefektyvios. Reikia taikyti technikas, kurios nėra pagrįstos analize, atlikta remiantis ankstesne ekonomine veikla. Viena iš šiuolaikinių technikų, užtikrinanti skolų padengimą, leidžia reikiamai koreguoti skolos rizikos valdymo sprendimus santykinai trumpu laikotarpiu ir taip suteikia esminį lankstumą. Rizikingų pinigų srautų metodas leidžia kiekybiškai nustatyti riziką ir rodo, kad skolos rizika gali būti kontroliuojama sumažinant trumpalaikės skolos ir kintamų palūkanų skolos dalį, netgi didėjant pačiai skolai. Taip pat jis leidžia kiekybiškai nustatyti riziką, susijusią su kiekvienos skolos rizikos faktoriumi ir tokiu būdu tinkamai reaguoti į besikeičiančią ekonominę aplinką. Nustačius refinansavimo valdymo ir palūkanų normų kontroliuojamą tikslą, gaunama galimybė įgyvendinti savalaikes ir prevencines priemones nepalankių palūkanų normų kitimo, palūkanų mokėjimo ir to pasėkoje absoliutaus skolos dydžio atveju. Be to, šalies fiskalinis pažeidžiamumas gali būti minimizuotas palaikant stabilų skolos lygį. Bendras skolos rizikos valdymo modelis turi būti palaikomas analizuotų technikų komplekso, taip sustiprinant pasirinktą skolos rizikos valdymo strategiją.

ENRecent substantial changes in common economic framework have induced worldwide recognized perception of importance and necessity to use advanced strategies in coping with the new and challenging economical environment both on national and entrepreneurial levels. Being acknowledged as one of the crucial means in achieving strategic goals of private sector enterprises and governments, risk management of debt shall be reviewed and treated as preferential while adjusting to the varied economical settings. The aim of the article is to reveal contemporary pattern of risk management of debt under economic restructure. This article provides theoretical analysis and practical standpoints addressing the issue and suggesting probable solutions for actions of the risk managers of debt to meet the prominent changes induced by economic restructure. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25208
Updated:
2020-12-07 21:17:11
Metrics:
Views: 5
Export: