The Ownership unbundling of electricity transmission system operators : the European Union policy and the case in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Ownership unbundling of electricity transmission system operators: the European Union policy and the case in Lithuania
Alternative Title:
Elektros perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimas: Europos Sąjungos politika ir Lietuvos praktika
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 2 (62), p. 82-90
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti, ar Lietuvos elektros energetikos įmonių sujungimas į įmonių grupę suderinamas su Europos Komisijos siūlomu elektros energijos perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimo modeliu. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos elektros energetikos sektoriaus struktūra pagal Europos Sąjungoje siūlomą elektros energijos perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimo modelį. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamas perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimo modelis. Jame aptariami: egzistuojantys perdavimo tinklo operatoriaus atskyrimo modeliai; pagrindiniai perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimo modelio ypatumai; tikslai, kurių siekiama įgyvendinant perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimą; pagrindinės problemos ir pranašumai, kylantys įgyvendinant perdavimo tinklo operatoriaus nuosavybės atskyrimo modelį. Antroje dalyje analizuojama: nacionalinio investuotojo AB LEO LT įsteigimas; specifinės problemos, kilsiančios Lietuvos elektros rinkoje įgyvendinant elektros energijos tiekimo ir gamybos veiklų atskyrimą nuo monopolinių elektros energijos skirstymo ir perdavimo veiklų. Formuluojama išvada, kad AB LEO LT ir įmonių grupės įkūrimas yra nesuderinamas su nuosavybės atskyrimo modelio koncepcija. Įkūrus AB LEO LT buvo suformuota integruota įmonių grupė, besiverčianti monopolinėmis elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklomis bei konkurencinėmis elektros energijos tiekimo ir gamybos veiklomis.Reikšminiai žodžiai: Perdavimo tinklo operatorius; Nuosavybės atskyrimas; Elektros rinka; Transmission system operator; Ownership unbundling; Electricity market.

EN[...] The first part of the article is devoted to the analysis of ownership unbundling model of the transmission system operator. It discuses (i) existing models of unbundling of the transmission system operator, (ii) the necessity and objectives of ownership unbundling of the transmission system operator, (iii) the main features of ownership unbundling of the transmission system operator, (iv) the main problems and advantages of implementing ownership unbundling of the transmission system operator. The second part of the article analyses the development and changes in the ownership of shares of Lithuanian electricity companies. It discuses (i) the formation of national investor - LEO LT AB; (ii) the specific problems related to the unbundling of supply and generation of electricity from distribution and transmission of electricity. The main conclusion is that that the creation of LEO LT AB is inconsistent with the ownership unbundling model, which is the most favored by European Commission, as future legislative policy of the European electricity market and the best for enhancement of competition in the sector. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22552
Updated:
2021-01-20 19:18:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: