Business culture in Lithuania : trying to fill institutional voids

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business culture in Lithuania: trying to fill institutional voids
Keywords:
LT
Politika / Politics; Verslas / Business; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti internacionalizacijos ir globalizacijos tendencijas bei jų santykį su kultūra, suprantama bendriausia to žodžio prasme. Apžvalgoje aptariami XX a. pabaigos ir naujojo tūkstantmečio pradžios politiniai aspektai, aktualūs pototalitarinėse valstybėse. Reikia pažymėti, kad europinės sanglaudos procesai vietos lygmeniu veikia verslo kultūrą, kuri šiuo atveju yra Europos Sąjungos (ES) rinkos elementas. Šie procesai taip pat turi įtakos tarpkultūrinio dialogo plėtotei, nes suteikia platesnes ateities bendradarbiavimo perspektyvas. Šiame straipsnyje, pasitelkus kultūros ir kultūrinių skirtumų tyrinėtojų teorines įžvalgas, nagrinėjamas kultūros poveikis įvairiems veiklos sektoriams Lietuvoje. Straipsnyje taip pat nemažai dėmesio tenka tarptautinės verslo komunikacijos kompetencijų analizei. Akcentuojamos ir aptariamos tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, šiandien būtinos sėkmingam verslo vystymui. Galiausiai straipsnyje pateikiamos išvados, kuriose apibendrinami įgūdžiai, būtini globalaus lygmens vadovams, siekiantiems dirbti tarptautinio verslo aplinkoje. Dėstomąją straipsnio dalį sudaro trys poskyriai. Pirmame aptariami kultūrinėje valstybių aplinkoje vykstantys internacionalizacijos procesai – tarptautinis bendradarbiavimas Europoje bei Lietuvoje. Antrame poskyryje analizuojama, kaip verslas susidoroja su kliūtimi tampančiais kultūriniais skirtumais. Trečiajame poskyryje pristatoma empirinė Lietuvos atvejo analizė, nagrinėjanti tarptautiniam bendradarbiavimui reikalingų kompetencijų būklę bei kompetencijų spragas.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Internacionalizacija; Internacionalizacija, polyika, vadyba, tarptautinės kompetencijos, bendradarbiavimas; Kooperacija; Politika; Tarptautinės kompetencijos; Vadyba; Verslo kultūra; Business culture; Cooperation; International competences; Internationalization; Internationalization, politics, management, international competences, cooperation; Management; Politics.

ENThe article aims at reviewing the internationalization and globalization trends and their relationship to culture in its general meaning. Political aspects of change in the late twentieth century and the new Millennium are discussed here with regards to Post-totalitarian countries. The processes of European cohesion influence the business culture in the local contexts, as part of the EU market and the ability to maintain intercultural dialogue, providing a broader perspective for future cooperation. The article examines the effect of culture on various sectors of activities in Lithuania, as compared to the teachings of basic researchers in culture and cultural differences. In addition, competences of international business communication are included as important topics here. Particular attention is paid to the tools of international collaboration required nowadays. Finally, the conclusions are suggested on what skills should be gained for global managers to be able to work on the international arena. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25213
Updated:
2016-07-25 11:04:35
Metrics:
Views: 26
Export: