Socioekonominių sistemų būklės kiekybinio įvertinimo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioekonominių sistemų būklės kiekybinio įvertinimo problematika
Alternative Title:
Some problems of quantitative evaluation of the state of social-economic systems
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2009, t. 10, Nr. 2, p. 69-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Hierarchinių struktūrų daugiakriterinis vertinimas; Sistema; Sistemos apibrėžimas; Sistemų hierarchinių struktūrų formavimas; Definition of the system; Development of hierarchical structures of the system; Multicritcria evaluation of hierarchical structures; System.
Keywords:
LT
Hierarchinių struktūrų daugiakriterinis vertinimas; Sistema; Sistemos apibrėžimas; Sistemų hierarchinių struktūrų formavimas.
EN
Definition of the system; Development of hierarchical structures of the system; Multicritcria evaluation of hierarchical structures; System.
Summary / Abstract:

LTSudėtingoje, dinamiškoje aplinkoje sumažinti sprendžiamų problemų kompleksiškumą galima tik remiantis sistemų teorija, kuri leidžia kompleksiškus darinius, reiškinius ar procesus nagrinėti sistemiškai, t. y. įvertinant jų sudėtinių dalių tarpusavio ryšius. Tokiu atveju reikia kryptingai keisti nagrinėjamų sudėtingų objektų būsenas, t. y. efektyviai juos valdyti. Sistemą valdyti galima tik kiekybiškai įvertinus jos būseną. Tam tikslui realų nagrinėjamą objektą reikia išreikšti formalizuotu modeliu. Tokio modelio rodikliai atspindės atskirus objekto pasireiškimo aspektus. įvertinant tai, kad sistema yra struktūrizuota sąveikaujančių elementų visuma, rodiklių sistemą, kurią gali sudaryti didelis jų skaičius, irgi reikia struktūrizuoti. Tokiu būdu bus gauta hierarchinė jų struktūra. Tam, kad tokį darinį būtų galima įvertinti kiekybiškai, atskirus jo posistemius turi sudaryti tik tam tikras elementų skaičius, t. y. toks, kurį gali aprėpti ekspertas. Jeigu elementų posistemyje yra per daug, struktūrizavimas gilinamas, t. y. naudojami papildomi hierarchiniai lygiai. Tokiu būdu sutvarkius hierarchinę rodiklių sistemą, jos kiekybiniam vertinimui galima taikyti daugiakriterinius metodus. [Iš leidinio]

ENTo facilitate the solution of complicated problems in the complex, dynamic environment, the systems theory based on evaluation of the relationships between their constituent parts and allowing the systems approach to be applied to the analysis of complex structures, phenomena and processes should be used. In this case, it is possible to change the state of the considered complex objects or effectively manage them. To manage a system, you should first quantitatively evaluate its state. For this purpose, a formalized model reflecting the object should be constructed. The above model will reflect the considered object from various perspectives. Taking into consideration that a system is a structured set of interconnected elements, a set of criteria, including a great number of these elements, should also be structured. In this way, the hierarchical structure of the criteria will be obtained. To evaluate it quantitatively, a certain amount of criteria which an expert is able to analyse should be used for making a subsystem. If the number of elements in the subsystem is too big, the structuring continues by introducing some additional hierarchical levels. The obtained hierarchically arranged set of criteria may be quantitatively evaluated by using multicritcria methods. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22860
Updated:
2020-11-30 22:50:16
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: