Lietuvos priesaginiai oikonimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos priesaginiai oikonimai: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian Suffixal Names of Places
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
133 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos oikonimija darybos požiūriu, galima sakyti, nėra tyrinėta. Šiame darbe siekiama sistemingai ir išsamiai apžvelgti Lietuvos oikonimiją tam tikru darybos aspektu, aptarti oikonimų darybai vartojamas priesagas, išryškinti oikonimų darybos procese vartojamas leksemas. Šių dienų Lietuvos oikonimų inventorius, paveldėtas iš ankstesniųjų epochų, yra nevienalytis tiek pačių leksemų, pamatinių kamienų, tiek formantų – priesagų, požiūriu, nors ir pakankamai stabilus. Priesaginės darybos oikonimai sudaro apie ketvirtadalį (25,8 proc.) visų Lietuvos gyvenamųjų vietų vardų. Tai rodo, kad priesaginių oikonimų daryba Lietuvoje gana populiari, nors ir ne pati produktyviausia. Lietuvių priesaginių oikonimų darybai iš įvairių kamienų (t. y. apeliatyvų, hidronimų, kitų oikonimų, asmenvardžių) panaudojama per 100 priesagų, kurių vienos yra produktyvios ir vyraujančios, kitos – raritetinės. Produktyviausios pasižymi ir universalumu, t. y. tinka beveik visoms kamienų grupėms, kitos – kelioms kamienų grupėms. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENLithuanian names of places have not been explored in terms of word formation. The paper aims to review Lithuanian place names in a certain aspect of formation in a systematic and comprehensive manner, discuss the suffixes used for formation of place names and emphasize the lexemes used in formation of place names. Modern devices for the formation of names of places are inherited from the past and it is heterogeneous in terms of lexemes, underlying stems and formants, e.g. suffixes, but still rather stable. Names of places made with suffixes make around a quarter (25.8%) of all names of residential places in Lithuania. Its shows that suffixation of place names is rather popular in Lithuania, but not the most productive way of word formation. Over 100 suffixes are used for suffixation of place names with various stems (i.e. appellatives, hydronyms, other names of places and personal names), some of those suffixes are productive and dominant, while the others are a rarity. The most productive are universal as well i.e. they match almost all groups of stems, others – for several groups of stems.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11394
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 114
Export: