Dėl agronimų darybos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl agronimų darybos
Alternative Title:
Some aspects of the agronym composition
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2006, Nr. 8, p. 27-30
Keywords:
LT
Telšiai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariami vieno rajono – Telšių – vienos klasės toponimai. Tai pirmasis tokio pobūdžio darbas lietuvių onomastikoje. Tokie tyrinėjimai parodo mikroregiono toponimų darybos specifiką bei aptariamai toponimų klasei būdingus darybos ypatumus: įvairių vietovardžių klasių darybos būdus bei tipus. Tyrimo tikslas – išskirti ir darybiškai nagrinėjami Telšių rajono vienos toponimų subklasės – agronimų darybą ir nustatyti produktyviausius jų darybos tipus. Tyrimo metodai – deskriptyvinis, lyginamasis, statistinis. Straipsnio objektas – agronimai, surinkti iš gyvosios kalbos Telšių rajone 1985–1987 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto organizuotų ekspedicijų metu. Telšių rajono agronimų analizė remtųsi 2218 pavyzdžiais, kurie saugomi Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus kartotekoje. Rajono agronimai analizuojami pritaikius Aleksandro Vanago pateiktą gramatinę-struktūrinę klasifikaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daryba; Telšių rajonas; Toponyms.

ENThis article deals with the toponyms of Telšiai region. It is the first work of this format in the Lithuanian onomastics. Such investigation show the specifics toponym composition of micro-region and compositional peculiarities of the discussed toponym classes. The research object is to investigate the composition of toponym subclass of Telšiai region acronyms and to define the most productive types of their composition. Descriptive, comparative and statistical research methods were used in this paper. The agronyms were collected during the period of 1985-1987 in Telšiai region during the expeditions organized by Vilnius University. The agronym analysis of Telšiai region uses 2218 examples. The se agronyms are analyzed using grammatical-structural classification given by Vanagas.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5495
Updated:
2018-12-20 23:09:52
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: