Priesaginiai Lietuvos drinonimai : semantinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priesaginiai Lietuvos drinonimai: semantinis aspektas
Alternative Title:
The Semantic aspect of suffixed Lithuanian drimonyms
In the Book:
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – Lietuvos priesaginiai apeliatyviniai drimonimai. Tiriant drimonimus, kaip ir kitas toponimų klases, stengiamasi ne tik nurodyti pamatinio žodžio morfologinį, bet ir leksinį statusą. Ištirti žodžio, nesančio sakinyje ir savo prasme nesusijusio su kitų žodžių reikšmėmis, semantiką gana sudėtinga. Onimų tyrinėjimų semantiniu aspektu yra labai mažai. Straipsnyje semantinė Lietuvos priesaginių apeliatyvinių drimonimų analizė siejama su daryba, kilme, stengiamasi išryškinti šios toponimų subklasės reikšmės specifiškumą, kuris iš esmės yra lėtai kintantis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apeliatyviniai drimonimai; Darybos formantai; Priesaginė daryba; Semantinės grupės; Toponyms; Appeliative drymonyms; Word-building formants; Suffixal-formation; Sematic groups.

ENThe object of this study is suffixed Lithuanian appelative drimonyms. In analysing drimonyms, as with other classes of toponyms, an attempt is made to show the root word’s lexical as well as morphological status. It is rather complicated to analyse the semantics of a word that is not in a sentence and which in its meaning is not related to the values of the other words. There have been very few studies of the semantic aspects of proper names. In this article, an analysis of the semantic aspect of suffixed Lithuanian appelative drimonyms is linked to their derivation (word-formation) and origin (etymology), and an attempt is made to clarify the specifics of the value of this sub-class of toponym, which is essentially still slowly evolving.

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4240
Updated:
2013-04-28 16:02:43
Metrics:
Views: 42
Export: