The Model of studies quality dimensions from student‘s perception

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of studies quality dimensions from student‘s perception
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 580-586
Keywords:
LT
Kokybė; Aptarnavimo kokybė; Studijų kokybės dimensijos; Universitetai.
EN
Quality; Service quality evaluation; Study quality dimensions; Universities.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu pripažįstama, kad studentų nuomonė yra svarbi vertinant studijų kokybę aukštojoje mokykloje. Tačiau tiriant studentų požiūrį apie įvairius aukštojo mokslo aspektus, svarbu tiksliai apibrėžti studijų kokybės dimensijas. Straipsnyje keliamas klausimas, kokie aspektai svarbūs vertinant studijų kokybę studentų požiūriu. Pirmoje straipsnio dalyje remiantis mokslinės literatūros analize nagrinėjamas studijų kokybės vertinimo dimensijų studentų požiūriu teorinis modelis, aptariami specifiniai veiksniai, įtakojantys studentų studijų kokybės vertinimą. Studijų kokybė priklauso nuo vertintojo atliekamo vaidmens institucijoje (studentas, dėstytojas, administracijos darbuotojas ir kt.), institucijos veiksnių (darbuotojų kvalifikacijos, studijų proceso lankstumo, turimų priemonių ir finansinės paramos studentams ir kt.), visuomeninių veiksnių (institucijos įvaizdžio, reitingų ir kt.), bei individualių veiksnių (požiūrio į studijas, lūkesčių ir kt.). Antroje straipsnio dalyje atskleidžiami focus grupės metu studentų išskirtos studijų kokybės dimensijos ir jų komponentai: studijų ir darbo rinkos suderinamumas, studentų dalyvavimas savivaldoje, mokymosi rezultatų bei studentų žinių įvertinimas, dėstytojų didaktinė kompetencija, administracijos darbuotojų kompetencija, universiteto kontaktai su socialiniais partneriais, turima įranga, bendravimas su dėstytojais bei administracijos darbuotojais ir kt. Remiantis straipsnyje pristatomu vertinimo dimensijų modeliu, galima konceptualizuoti ir tirti aukštojo mokslo kokybę studento požiūriu.

ENResearch problem: The student is now recognised as the principal stakeholder of any higher education institution and must be allowed a voice that is both listened to and acted upon in order to enhance the quality of the total learning experience. Exploring the students’ attitudes to various aspects of higher education and its quality, it is appropriate to specify the dimensions of study quality. The first part of the paper examines the theoretical model of study quality assessment dimensions from the students’ perception. The paper discusses the specific factors that affect the quality of higher education assessment of the students' position. The model is based on the foreign and Lithuanian scientific studies of quality, service quality, higher education quality and higher education quality from the students’ perception fields. The article presents the problem consisting of the following question: “What are the dimensions of the study quality evaluation from the students’ perception?” The research focus is the decisions in research methodology concerning the dimensions of study quality from the students’ perception. The research aim is to present the conceptual model with the focus on research methodology decisions concerning the dimensions of study quality by highlighting the students’ perception characteristics. Methods: literature review and focus group interview. Results: (1) the dimensions of study quality from the students’ perception specified; (2) the model on research methodology decisions concerning the dimensions of study quality by highlighting the students’ perception characteristics established. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32566
Updated:
2018-12-17 12:54:16
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: