Universiteto dėstytojo profesinio tapsmo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto dėstytojo profesinio tapsmo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of professional becoming of a university teacher
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 145-153
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos universiteto dėstytojo profesinės identifikacijos ir mokslinio tyrimo objekto specializacijos sąsajos. Aukštosios universitetinės mokyklos dėstytojo profesinis identitetas nagrinėjamas kaip unikalus asmens, derinančio įvairius profesinius vaidmenis, suvokimas, profesijos vertės, profesinių pareigų, profesinės aplinkos ir kitų profesinių galimybių tyrinėjimas, vedantis į sąmoningą savęs kaip profesionalo ir kaip mokslinės bendruomenės nario pažinimą. Pilnavertė narystė mokslinėje bendruomenėje priklauso ir nuo to, kaip universiteto dėstytojas įsisavina tam tikros mokslo srities profesinį žodyną ir kiek jis yra lojalus savo mokslinės bendruomenės ideologijai bei kultūrai, apimančiai vertybes ir normas, kuriomis grindžiami šios bendruomenės įsitikinimai ir elgsena. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Mokslinio tyrimo objektas; Universiteto dėstytojas; Identity; Subject of scientific research; University teacher.

ENAim of the article is to analyze the linkages between professional identity of a university teacher and specialization of subject of scientific research. Professional identity of a university teacher is being investigated as unique perception of a person who integrates various professional roles, exploration of value of profession, professional duties, professional environment and other professional possibilities. The authors discuss this perception that leads to creation of conscious knowledge about "self" as a professional and a member of a specific scientific community. For the university teacher the real and full membership in a scientific community also depends on the level of assimilation of professional lexicon, the allegiance and loyalty to ideology of the specific scientific community and culture that involves norms and values, on which behaviour and beliefs of this community are based. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20921
Updated:
2018-12-17 12:27:14
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: