Studijų kokybės koncepcijų priimtinumas pedagogikos studijų krypties pirmakursiams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studijų kokybės koncepcijų priimtinumas pedagogikos studijų krypties pirmakursiams
Alternative Title:
Acceptability of the conceptions of higher education quality to first year students of the study field of pedagogy
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2014, Nr. 11, p. 44-65
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Koncepcijų primtinumas; Studentai; Studijų kokybės koncepcija; Studijų kokybės koncepcijos; Studijų kokybės užtikrinimas.
EN
Acceptability of conceptions; Conceptions of higher education quality; Higher education quality assurance; Higher education school; Students; The conception of higher education quality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama, kokios studijų kokybės koncepcijos priimtiniausios pedagogikos studijų krypties pirmakursiams. Studentų nuomonės tyrimas aktualus, nes ES šalys daugiau nei prieš 10 metų sutarė, kad pagrindinė atsakomybė už aukštojo mokslo kokybę tenka pačioms aukštosioms mokykloms, o studentai, kaip akademinės bendruomenės nariai, taip pat yra svarbūs. Stinga daugiau tyrimų, kuriais būtų siekta išsiaiškinti, kokia studijų kokybės koncepcija priimtina studentams jų pačių požiūriu. Respondentai – pedagogikos studijų krypties studentai – dabar yra svarbūs studijų kokybės užtikrinimo sistemos dalyviai, o ateityje, būdami mokytojais, bus svarbūs mokymo kokybės užtikrinimo dalyviai. Straipsnyje pristatomos studijų kokybės koncepcijos: 1) kokybė – tai gerinimas; 2) kokybė – tai tobulumas; 3) kokybė – tai kaita; 4) kokybė – tai atitikimas fiksuotiems reikalavimams, normoms, kriterijams; 5) kokybė – tai klientų / vartotojų poreikių patenkinimas ir / ar viršijimas; 6) kokybė – tai išsikeltų tikslų pasiekimas; 7) kokybė – kai mažiausiomis sąnaudomis pasiekiamas geriausias rezultatas. Atskleidžiama, kokios studijų kokybės koncepcijos priimtiniausios pedagogikos studijų krypties pirmakursiams, remiantis empiriniu tyrimu, kuriame 2012 m. ir 2013 m. dalyvavo 326 pirmo kurso studentai iš trijų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tyrimu nustatyta, kad pedagogikos studijų krypties pirmakursiams priimtiniausios dvi studijų kokybės koncepcijos: kokybė kaip nuolatinis gerinimas ir kokybė kaip tobulumas. [Iš leidinio]

ENThe article presents which conceptions of higher education quality are most acceptable to first-year students of the study field of pedagogy. It is significant to analyse students’ opinions as more than 10 years ago the EU member states agreed that higher education institutions bear responsibility for the quality of higher education. Being members of an academic community, students are also an important integral part of this process. There is a lack of research that would focus on which conception of higher education quality students believe to be the most acceptable to them. Respondents (students of the study field of pedagogy) are currently important actors in the system of higher education quality assurance and once they become teachers, they will be an important part of the system of teaching quality assurance. The article introduces the following conceptions of higher education quality: 1) quality as improvement; 2) quality as excellence; 3) quality as transformation; 4) quality as conformance to set requirements, norms and criteria; 5) quality as fulfilment and/or exceeding clients’/consumers’ needs; 6) quality as fitness for purpose; 7) quality as value for money. An empirical research conducted in 2012 and 2013 helped to identify which conceptions of higher education quality are most appropriate to the first-year students from the study field of pedagogy. 326 first-year students from three Lithuanian higher education institutions participated in the research. The research revealed that the two most acceptable conceptions of higher education quality to first-year students of the field of pedagogy are quality as continuous improvement and quality as excellence. [From the publication]

DOI:
10.7220/2345-0258.11.2
ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56058
Updated:
2019-01-31 19:30:38
Metrics:
Views: 16    Downloads: 9
Export: