Universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemos projektavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemos projektavimas: disertacija
Alternative Title:
Designing of the system of higher education quality assessment at universities
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
156 p. : iliustr
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Designing of the system of higher education quality assessment at universities Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti sukurtą universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemą bei atskleisti studijų kokybės tobulinimo prioritetus tyrime dalyvavusiuose Lietuvos universitetuose. Darbe pateikiama studijų kokybės samprata; pagrindžiamos studijų kokybės vertinimo sistemos funkcinė, morfologinė ir procesinė charakteristikos; pateikiama vertinimo samprata ir aptariama vertinimo modelių įvairovė; įvardijamos ir apibūdinamos universitetinių studijų kokybės vertinimo standartą sudarančios dimensijos ir kriterijai. Apibrėžiamos šios studijų kokybės dimensijos: universiteto misijos ir tikslų įgyvendinimas, vadovavimas, studentų priėmimas ir jiems teikiamos paramos organizavimas, studentų tobulėjimas, dėstytojų profesinis tobulėjimas, materialinių išteklių valdymas, išorinių ryšių palaikymas ir plėtojimas, studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtotė. Universitetinių studijų kokybės vertinimas grindžiamas CIPP modeliu, kurį sudaro vertinimo kriterijai, skirti analizuoti studijų kontekstą, indėlius, procesą ir produktus. Darbe parengiamos ir išbandomos tyrimo priemonės, kuriomis identifikuojami universitetinių studijų kokybės vertinimo ir tobulinimo prioritetai, remiantis ekspertų, dėstytojų ir studentų požiūriu. Disertacijoje pagrįsta studijų kokybės vertinimo sistema gali būti taikoma įvairiuose Lietuvos universitetuose nustatyti studijų kokybės būklę. Pateiktas studijų kokybės vertinimo standartas turėtų būti tikslinamas, atsižvelgiant į konkretaus universiteto poreikius, jo viziją, misiją ir tikslus. [Iš leidinio]

ENThis study aimed to provide a theoretical foundation and empirical verification for the existing system of university studies quality assessment (USQA) at universities and to set priorities for improvement of studies at the Lithuanian universities participating in the research. The article introduces the concept of USQA and sets out the functional, morphological and processual parameters. It discusses the concept of assessment and the variety of theoretical models of assessment that are available. It names and describes the dimensions and criteria of USQA standards. The nature of ‘quality’ in university studies is defined: the university’s accomplishment of its mission and aims, its management, student reception and assistance received by students, student development, professional improvement of lecturers, management of material resources, development and maintenance of external links and the development of studies quality assurance systems. USQA is based on the CIPP model, in which the evaluation criteria are aimed at analysing the context of the studies, inputs, process and products. The work devises and tests research measures that can be used to identify priorities for USQA and improvement based on the input of experts, lecturers and students. The USQA system developed in the dissertation can be employed at any Lithuanian university to establish the state (quality) of its university studies. The USQA standards that the dissertation develops need to be refined in each particular instance, having regard to each university’s specific needs, its vision, mission and aims.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6643
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 34
Export: