Trigonometrijos mokymo problemos bendrojo lavinimo vidurinėje ir aukštojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trigonometrijos mokymo problemos bendrojo lavinimo vidurinėje ir aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Problems of trigonometry teaching in school and at the university
In the Journal:
Pedagogika. 2009, 93, p. 91-97
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStudentų pasirengimas profesinei veiklai yra svarbus studijų kokybės dimensijos, įvardijamos kaip studentų mokslo pasiekimų gerinimas, tobulinimo kriterijus. Straipsnyje analizuojami pedagoginių studijų kokybę neigiamai veikiantys veiksniai: nepakankama studentų motyvacija dirbti matematikos mokytojais ir jų požiūris į kai kuriuos studijų programą sudarančius dalykus, mokyklinio matematikos ugdymo turinio ir aukštojoje mokykloje dėstomų dalykų turinio neatitikimas. Tyrimu siekta išsiaiškinti studentų patiriamų sunkumų priežastis, jiems nagrinėjant mokyklinės trigonometrijos kurso turinį, ir išryškinti dalykinio matematikos mokytojo parengimo tobulinimo galimybes. Tiriamieji – 40 kursą studijuojančių studentų ir 38 juos vidurinėje mokykloje mokę mokytojai bei 668 X ir 689 XI klasių mokiniai iš 38 mokyklų, esančių 28 skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuose iš visų, išskyrus Šiaulių, apskričių. Aptariant tyrimo rezultatus, buvo išryškintos kai kurios mokytojo rengimo tobulinimo galimybes. Matematikos mokytojus rengiančioms institucijoms tobulinant matematikos specialybę studijuojančių studentų profesinį rengimą, būtų tikslinga daugiau dėmesio skirti dalykinių metodinių būsimų mokytojų kompetencijų ugdymui. Sudarant sąlygas mokyklinio matematinio parengimo spragų turintiems studentams ugdytis būtinas kompetencijas, vertėtų ieškoti galimybių individualizuoti mokymą, leidžiant studentams pasirinkti iš platesnio spektro laisvai pasirenkamų dalykų kursų.Reikšminiai žodžiai: Pedagoginių studijų kokybė; Matematikos studijos; Trigonometrijos kursas; Higher education quality; Pedagogical education; Mathematics studies; Trigonometry.

ENStudent's professional development is important assessment criteria for the improvement of higher education quality. This article analyses negative factors having an influence on pedagogical education quality: students' insufficient motivation to become mathematics teacher and unsatisfactory opinion about some subjects of the education curriculum, in adequacy of the content of school mathematics subject teaching in school and at the university. The objective of this research was to expose the causes of the difficulties of students' school trigonometry studies at the university and to ascertain the possibilities of mathematics teacher professional development. The research employed the following methods: questioning of university students and school mathematics teachers, analysis of references, documents and students' test, statistical analysis of the data collected. The rezults of the research have shown that the greater part (around 67 percents) of in questing university students were motivated to study mathematics, but they weren't intend to teach at school because of teacher's lose society prestige; more than half of students group study trigonometry at university pursue one's object to systematyze their trigonometry knowledges, various level of student's skills depend on school teacher's allot time for practice; low level of university student's trigonometry knowledges depend on insufficient skills getting in the school. Try to attain mathematical education quality improvement at pedagogical university is necessary to pay more attention to training of student's methodics competences, individualization of teaching, possibilities to choose various school mathematics courses. [text from author]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20677
Updated:
2018-12-17 12:26:35
Metrics:
Views: 20
Export: