Studijų rezultatai ir jų vertinimo kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų rezultatai ir jų vertinimo kaita
Alternative Title:
Assessment of study results
In the Book:
Akademinė edukologija 1. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2003. P. 301-314. (Lietuvos mokslas ; kn. 45)
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinama probleminė ir dažnai kritikuojama universitetinė didaktika. Tradiciškai universitetų dėstytojai atidžiai vertina ir skiria įvertinimams daug dėmesio, nors egzaminavimo ir vertinimo procedūras bei jų kokybę dažnai laiko nepatenkinamomis ir kritikuotinomis. Studijų pradžioje dauguma studentų tikisi baigti kursą teigiamais pažymiais, nes nuo įvertinimų beveik visada priklauso jų stipendija, studijų mokestis ir net studento ateitis. Pažymiai siejasi su stresu, įtampa, nusivylimu, nepasitikėjimu savimi. Straipsnio tikslas – apsvarstyti vertinimo sistemą universitete. Straipsnyje pateikiama pagrindinė informacija apie vertinimo tikslus, vertinimo sistemas, metodus bei pagrindinius vertinimo principus.Straipsnyje naudojamos įvertinimo ir vertinimo sąvokos nusako dėstytojo atliktą darbą, kai sukaupiama informacija ir priimamas galutinis sprendimas. Vertinimas siejasi su visa sukaupta informacija apie mokymo-mokymosi procesą, neformalųjį vertinimą, grįžtamąjį ryšį ir formalų kurso vertinimą. Įvertinimas identifikuoja patį sprendimo priėmimo procesą. Akademinių pasiekimų įvertinimas yra identifikacijos procesas, kiek studentas pasiekė nustatytus tikslus. Įvertinimo kokybė (pagrįstumas, patikimumas ir praktiškumas) priklauso nuo aiškaus akademinių tikslų formulavimo, tinkamos vertinimo sistemos pasirinkimo ir atsižvelgimo į pagrindinius pedagogikos principus. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Studijos; Studijų rezultatų vertinimas; Vertinimo sistema, įvertinimas, identifikavimas, studijų rezultatai; Assessment of study results; Higher education; Studies; Systems of evaluation, assessment, identification, study results.

ENThe sphere of university didactics, which is most problematic and which is criticised most often, is evaluation. Normally, university professors consider evaluation seriously and focus a lot of attention on it, even though procedures of examination and evaluation and its quality are often considered unsatisfactory by professors, university administration and are criticised by students. For most students the main motive at the beginning of any course is to finish it with a positive mark, since in almost all cases a grant, study fee or even future of the student depends on it. Stress, tension, disappointment, distrust are related to evaluation. The goal of this article is to present main considerations concerning evaluation at the university. The article provides the main information about aims of evaluation, systems of evaluation (criterion - referenced and norm - referenced evaluation), methods as well as the main principles of measurement of evaluation.Concepts, used in this article like evaluation and assessment, define different functions carried out by a professor, when information is being accumulated and the final decision is made. Evaluation is related to all the accumulated information about a teaching-learning process, non-formal evaluation, feedback and formal evaluation of a course. Assessment identifies a process of decision-making itself. Assessment of academic achievement is a process of identification, at what level student has achieved the goals set. Quality of assessment (validity, reliability, and practicality) depends on clear formulation of academic goals, choice of an appropriate scheme of assessment and consideration of main pedagogical principles. [From the publication]

ISBN:
9986795230
ISSN:
1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55919
Updated:
2019-03-14 16:34:19
Metrics:
Views: 25
Export: