Aukštojo mokslo studijų kokybės vertinimo raiška studentų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo studijų kokybės vertinimo raiška studentų požiūriu
Alternative Title:
Expression of study quality assessment of higer education based on students' approach
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2010, Nr. 6, p. 52-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Studijų kokybė; Studijų kokybės užtikrinimas; Studijų kokybės vertinimas; Assessment of study quality; Assurance of study quality; Study quality.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė socialinė aplinka, supanti aukštąjį mokslą, ypač masiškumas ir didėjantis poreikis atskaitomybei, sąlygoja kokybės užtikrinimo aukštajame moksle atsiradimą. Aukštojo mokslo kokybės gerinimas tapo prioritetiniu Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pertvarkos tikslu. Šiame straipsnyje analizuojama studijų kokybės vertinimo sistema, studijų kokybės užtikrinimo reikšmė visuomenės ir mokslo atžvilgiu. Straipsnyje taip pat pristatoma Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto (SGNSF) dieninių studijų 2-4 kurso studentų, studijuojančių specialiosios pedagogikos (šakos: logopedija; specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) programą, studijų kokybės vertinimo tyrimo analizė. [Iš leidinio]

ENModern social environment surrounding higher education, especially massiveness and increasing need towards accountability necessitate the rise of quality assurance in higher education. Improvement of quality for higher education became a priority objective in the reorganisation of the Lithuanian system of education and studies. The system of assessment of study quality and significance for assurance of study quality with regard to society and education are analysed in this paper. In the paper, a programme along with the analysis of the research on assessment of study quality are presented which were prepared by 2nd and 4th full-time students studying Special Education (branches: speech therapy, pedagogics of physical education for children with special needs, kinesitherapy) at Faculty of Social Welfare and Disability of Šiauliai University. One hundred and forty-four 2nd and 4th full-time bachelor students of Special Education (branches: speech therapy: physical education of children with special needs, physical therapy) at Šiauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies participated in the survey. With the method of questionnaire survey, it was analysed how students of special education assess factors of study quality, how similar and how different are attitudes of students of different branches of this study programme, what are strengths and weaknesses of the realisation of these studies.The research results demonstrated that students' opinion on studies is related to objective factors, namely to the branch of study programme which is studied, the year of studies, motivation for selection of studies. The research revealed that study quality is assessed by students in a different manner. Many factors influencing study quality have high assessment by students, however when expressing their opinions they also name various imperfections related to the organisation of studies. In particular, future special educators missed larger theoretic correlations with practical activity. Third year students assess many areas more critically. Meanwhile, many assessments by second year students are higher. From the viewpoint of branches of the study programme, the students of speech therapy branch were more satisfied with their studies, and from the viewpoint of the year of studies it was second year students. It was ascertained that more students of speech therapy branch planned to link their career to the studied specialty, and they also gave higher assessment of their preparedness for work. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69582
Updated:
2019-07-15 14:35:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: