Organizacijų etika : institucinės etikos vadybos sistemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų etika: institucinės etikos vadybos sistemos
Publication Data:
Vilnius : Ciklonas, 2006.
Pages:
821 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Pateiktas specialus žodynėlis.
EN
Atsispindi žodynėlyje.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama nauja - organizacijų etikos - paradigma, apibrėžiamos esminės šiuolaikinės - postmodernios konstruktyvistinės - dalykinės etikos sampratos, kurios susiejamos su Lietuvoje vyraujančiais moralės stereotipais bei organizacijų veiklos aktualijomis ir jų efektyvios vadybos užduotimis; apimamas ir aiškinamas platus organizacijų etikos problemų spektras, atveriami nauji profesinės etikos determinuoti moralinių svarstymų horizontai, kurie šiandien neišvengiamai įtraukia tikslingą vertybių vadybą - etikos institucionalizavimą organizacijose. Organizacijų etika pateikiama kaip strateginė ir operatyvinė efektyvios vadybos dalis; aiškinama, kaip, plėtojat savireguliacijos procesus, savo organizacijose adaptuojant taikomosios etikos instrumentus, vadybiniais metodais galima tobulinti savo profesinę veiklą: institucionalizuota etikos infrastruktūra padeda organizacijai tapti integralia (sąžininga, socialiai atsakinga, verta visuomenės pasitikėjimo), leidžia užpildyti spragą tarp retorikos ir tikrovės, tarp deklaruojamų gerų ketinimų (misijos, vizijos) ir realių organizacijos (profesijos, institucijos, įmonės, organizacijos) gyvenimo faktų.Reikšminiai žodžiai: Pateiktas specialus žodynėlis; Atsispindi žodynėlyje.

ENThe monograph analyses new paradigm of organisational ethics, and defines essential contemporary – post-modern constructive – concepts of business ethics related to moral stereotypes of Lithuania, realities of organisational activities, and their effective management tasks; it overwhelms and explains wide range of problems in the area of organisational ethics, and discloses new horizons of professional ethics determined by moral considerations today necessarily involving purposeful value management, i.e. the institutionalisation of organisational ethics. Organisational ethics is delivered as strategic and operative part of effective management. It explains how to improve professional activities through the development of self-regulation processes, the adaptation of applied ethics, and using managerial methods in organisations. Institutionalised infrastructure of ethics helps organisation becoming an integral (honest, socially responsible, and verse of public trust) institution, allows filling the gap between rhetoric and reality, declared good intentions (mission, vision) and real facts about organisational (professional, institutional, corporate, and organisational) life.

ISBN:
9955695153
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8626
Updated:
2018-12-01 16:27:00
Metrics:
Views: 135
Export: