Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė
Alternative Title:
Analysis of ethical principles and values of higher education establishment
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 131-137
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Dėstytojai; Etika; Principai; Studentai; Vertybės.
EN
Ethics; Higher school; Lecturers; Principles; Students; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami akademinės etikos principai ir vertybės, reguliuojantys profesinę dėstytojų ir studentų mokymosi veiklą. Aptariamos ne tik bendrosios etikos normos, bet ir tokios akademinės vertybės, kaip sąžiningumas, akademinė atsakomybė, teisingumas ir pagarba. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti etikos principai, grįsti vertybėmis. Akcentuojama tai, kad realią etinę situaciją formuoja kolegų tarpusavio santykiai, ir tai, kad dėstytojų bei studentų veikloje turi būti svarbios tiek asmeninės, tiek ir profesinės vertybės, kurios remiasi pagarbos žmogui, nešališkumo, padorumo, pavyzdingumo, atsakomybės principais ir kurių privaloma laikytis. Atliktas dėstytojų ir studentų etikos principų ir vertybių tyrimas atskleidė, kad dėstytojai prioritetus teikia profesinėms vertybėms, o studentų akcentuojamos vertybės, būdingesnės socialiniams ir visuomeniniams, o ne profesiniams santykiams. Dauguma dėstytojų ir studentų vadovaujasi bendraisiais etikos principais: elgiamasi pagarbiai, aktyviai reiškiamas nepakantumas akademiniam nesąžiningumui, studento žinios vertinamos teisingai ir pan. Dėstytojų ir studentų požiūris į etinius principus skiriasi priklausomai nuo darbo stažo bei ilgesnio studijų laiko aukštojoje mokykloje. Kuo didesnis darbo stažas bei studijų laikas, tuo atsakingiau laikomasi etikos principų, atsiranda didesnis dėstytojo ir studento tarpusavio pasitikėjimas. [Iš leidinio]

ENThis paper deals with the principles and values of professional ethics, which regulate the professional activities of learning of lecturers and students. It discusses not only the standards of general ethics, but also the academic values such as honesty, academic responsibility, fairness, and respect. Analyzing the scientific literature we can see that ethical principles are based on values. It is emphasized that the actual ethical situation is shaped by the relationships among colleagues and by the fact that in work of lecturers and students important are both personal and professional values that arc based on the principles of respect for other people, fairness, decency, cxcmplarity, and responsibility, which must be observed. The carried out research on lecturers' and students' ethical principles and values has revealed that the main priorities of lecturers in professional and pedagogical activities arc professional values, and students emphasise values that arc characteristic of social and public, rather than of professional relationship. Most of the lecturers and students adhere to the general ethical principles: treatment with respect, non-discrimination on grounds of age, gender, disability and so on, actively expressed intolerance of academic dishonesty, no tolerance of cases of corruption, student knowledge is assessed fairly, etc. The greatest differences in lecturers' and students' attitudes to ethical principles are related to seniority and to longer period of studying at a higher education establishment. The longer the seniority and elapsed period of studying, the stronger is adherence to the ethical principles, and greater trust of lecturers in students and students in lecturers. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37597
Updated:
2018-12-17 13:16:16
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: