Akademinis integralumas: nuo abstraktaus kalbėjimo apie akademinį sąžiningumą – prie jo vadybos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinis integralumas: nuo abstraktaus kalbėjimo apie akademinį sąžiningumą – prie jo vadybos
Alternative Title:
Academic integrity: from abstract talking to particular management
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2014, Nr. 6 (3), p. 535-556
Keywords:
LT
Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma integralumo samprata, jos platesnio taikymo galimybės Lietuvos universitetuose bei analizuojamos etikos institucionalizacijos problemos, siejant jų sprendimo būdus su akademinio integralumo vadyba. Straipsnio tikslas – atskleisti, jog integralumas organizacijų veiklose turi apibrėžtas prasmes, o akademinio integralumo įgyvendinimą lemia tam tikri universiteto organizaciniai procesai, moksliškai pagrįstas etikos infrastruktūros formavimas, t. y. tikslinga integralumo vadyba. Autorė fiksuoja egzistuojančias sociokultūrines nuostatas, kurios determinuoja mentalinius bei institucinius trukdžius integralumo koncepto taikymui, aiškina, jog instrumentinis akademinio integralumo diegimas naikina atotrūkį tarp deklaruojamų vertybių ir faktų, neatitiktis tarp priimtų etikos kodekso normų ir jų įgyvendinimo praktikoje, vadinasi, tikslinga integralumo vadyba padeda įveikti akademines ydas ir institucines disfunkcijas, griaunančias aukštojo mokslo kokybę, prestižą ir patikimumą. Straipsnyje keliama problema, kaip taikant etikos vadybos priemones formuoti akademinį integralumą, tuo konstruojant sistemą, kuria visuomenė gali užtikrintai remtis, tvirtai pasitikėdama aukštojo mokslo diplomais, universitetų kredencialais, rengiamų specialistų kompetencijomis ir profesionalumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinis integralumas / sąžiningumas; Integralumo vadyba; Etikos infrastruktūra; Etikos kodeksai; Akademinė etika; Academic integrity; Integrity management; Ethics infrastructure; Ethics codes; Academic ethics.

DOI:
10.13165/SMS-14-6-3-06
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57164
Updated:
2018-12-17 13:51:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: