Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika : mokslinė monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika: mokslinė monografija
Alternative Title:
Pragmatics and analytics of philosophical anthropology
Publication Data:
Šiauliai : Saulės delta, 2005.
Pages:
349 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Pragmatizmo ir sociokultūrinės antropologijos sąveikos — Įsitikinimas ir elgesys socialinės konkurencijos požiūriu — Pasitikėjimas ir socialinis įpročio įteisinimas — Bendruomenė - socialinių įpročių subjektas — Įprastinis elgesys ir epistemologinis biheviorizmas — Sociokultūriniai žodynai — Pragmatinė hermeneutika — Baigtinių žodynų literatūriškumas — Pragmatinė ironija — Reliatyvizmas — Viešosios nuomonės balansas — Tikėjimų sfera — Nenutrūkstanti baigtinio žodyno kaita: idėjų istorija ir tautiškumas — Ko-reikšmingumas ir institucionalizmas — Moralinės vertybės ir elgesio formos — Filosofinės, kritinės kalbos pragmatika — Pragmatiniai reikalavimai filosofijai — Pragmatizmas ir kultūrinis kairumas — Socialinė viltis ir kultūrinė antropologija — Ontologija: realybės geluonis — Etinė tikrovės dimensija: herojaus spindesys — Gnoseologija: heterogeniški prisiminimai — Atminties institucionalizavimas — Praeities aspiracijos — Identifikuojančios atminties ribos: Kognityvinis individuacijos šėlsmas; Kultūrinės atminties dermės — Sąmoningas lojalumas — Sociokultūrinės kooperuotų studijų prielaidos — Edukologinis įvairovės ir žmogiškųjų išteklių gausinimas — Ritualas ir šventė, stiprinantys bendruomenės kooperaciją — Ekonominis pragmatizmas — Pragmatinė pilietiškumo plėtra — Naujieji žodynai ir neosimbolizacija: graffiti atvejis — Neošamanizmo „kelionės“ — Flux, popkultura ir haute couture — Maginio mąstymo logika — Sakralioji magija — Jeano Gebserio maginio mąstymo teorija — Pasaulio desakralizacija — Maginis ir mokslinis mąstymas — Maginio mąstymo pragmatika ir sekuliarus magiškumas — Mokslo metafizika — Socialinė-politinė magija — Maginio mąstymo kontrolė — Mąstymo formų fabrikavimas —Pakeistinės mastymo formos ir propagandos subjekto konstravimas — Susvetimėjimas: Hėgelio paralelės; Marxo paralelės; Neomarksizmo paralelės — Marxo paverstinės formos koncepcija — Klaidingos sąmonės problema — Simbolinio mąstymo ir pakeistinio mąstymo sąsajos — Lokalus žinojimas ir hermeneutika — Apžadų tradicijos — Vestuvių hermeneutika — Lokalus žinojimas globalizmo akivaizdoje — Pabaiga — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje dėstoma filosofinės antropologijos istorija, pragmatizmo ir neopragmatizmo santykis su filosofine antropologija, taikomosios filosofijos ir antropologijos aspektai bei jų santykis su moderniomis ontologijos ir gnoseologijos problemomis. Plėtojama diskusija tarp postmodernios filosofijos ir simbolinės bei interpretacinės sociokultūrinės antropologijos, aptariamos šias disciplinas siejančios problemos. Autorius pateikia analitinės antropologijos apibūdinimą, analizuoja subkultūras, lokalinį žinojimą, neošamanizmą, susvetimėjimo ir kultūrinės vaizduotės problemas. Diskutuojama apie šiuolaikines Lietuvos ir pasaulio aktualijas, susijusias su tradicijų deformacijomis, su subjekto fragmentacija, su vaizduotės industrijos įsigalėjimu bei maginio, simbolinio ir ideologinio mąstymo transformacijomis.Reikšminiai žodžiai: Etinė tikrovė; Maginis mąstymas; Pakeistinis mąstymas; Pragmatika; Sociokultūrinė antropologija.

ENThe monograph presents the history of philosophical anthropology, the relations between pragmatism and neo-pragmatism and the philosophical anthropology, the aspects of the applied philosophy and anthropology and their relations with the modern ontology and gnoseology. The discussion between the postmodern philosophy and the symbolic and interpretation based socio-cultural anthropology is developed, the problems, relating the said subjects, are discussed. The author provides the definition of the analytical anthropology, analyzes the subcultures, the local knowledge, neo-shamanism and the problems of alienation and cultural imagination. The relevant aspects of Lithuania and the world, relating to deformation of traditions, fragmentation of the subject, entrenching of the imagination industry and transformations of the magical, symbolic and ideological thinking are discussed.

ISBN:
9955522526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/922
Updated:
2020-09-28 16:52:30
Metrics:
Views: 97
Export: