Diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations
Alternative Title:
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose nustatymas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 4 (64), p. 103-113
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Darbuotojai / Workers; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Patyčios / Bullying.
Summary / Abstract:

LTVakaruose mobingo reiškinys nagrinėjamas jau tris dešimtmečius, o Lietuvoje – nuo 2004 m. Straipsnio tyrimo tikslas: diagnozuoti mobingą kaip diskriminaciją darbuotojų santykiuose. Mobingo veiksmus galima įvardyti kaip lydintį diskriminaciją reiškinį, kurių prigimtis yra diskriminuoti. Diskriminuojančių santykių ir mobingo veiksniai iš esmės sutampa. Atlikus tyrimą Lietuvos organizacijose, patyrę diskriminuojančius veiksmus nurodė apie trečdalis respondentų (35,6 proc.), iš kurių dominuoja privatusis sektorius (77,6 proc.). Tačiau privačiajame sektoriuje patyčių trukmė nurodoma trumpesnė nei viešajame. Tyrimas rodo panašų priekabių pasiskirstymą pagal lytį. Tai rodo, kad abiejų lyčių atstovams kyla vienoda grėsmė tapti diskriminuojančio užpuolimo auka. Tačiau tendencija, kad mobingas dažnesnis organizacijose, kuriose tradiciškai daugiau moteriškos lyties darbuotojų, skatintų atlikti naujus tyrimus priežastims nustatyti. Diskriminuojančius veiksmus daugiausia (34,7 proc.) patyrė sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (10,3) bei švietimo (13,4 proc.) srityse dirbantys respondentai. Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose dažnesnis su paslaugų teikimu susijusiose veiklose (sveikatos apsaugoje, socialiniame darbe, švietime, laisvalaikio organizavimo, kultūrinėje ir sportinėje veikloje, viešbučiuose, restoranuose, transporte, viešajame valdyme). Kuo aukštesnis organizacijos respondentų išsilavinimas, tuo didesnė mobingo tikimybė. Tai būtų galima paaiškinti didesne konkurencija, kurią sąlygoja aukštesnis išsilavinimas.Reikšminiai žodžiai: Auka; Auka, priekabiavimas; Darbuotojai; Diskriminacija; Mobingas; Mobingo nustatymas; Patyčios; Priekabiavimas; Tarpasmeniniai santykiai; Diagnosis of mobbing; Dicrimination; Employee; Employee, interpersonal relations, discrimination, mobbing, diagnosis of mobbing, jeer, victim, harassment; Harassmet; Interpersonal relation; Mobbing; Victim.

ENIn the West, the phenomenon of mobbing has been analysed for three decades, whereas, in Lithuania, this phenomenon attracted attention in 2004. The aim of the research in the article is to diagnose mobbing as discrimination in labour relations. Actions of mobbing can be referred to as a phenomenon accompanying discrimination, the nature of which is discriminating. The factors of discriminating relations and mobbing are practically the same. A research in Lithuanian organisations has revealed that about one third of the respondents (35.6%) have experienced discriminating actions with the private sector prevailing (77.6%). However, the duration of discrimination in the private sector is indicated as being shorter than that in the public sector. The research indicates the distribution of similar discrimination according to the gender. This means that representatives of the both genders face equal possibility of becoming victims of a discriminating offence. However, the tendency that mobbing is a more frequent phenomenon in organisations with female employees prevailing would encourage new research aimed at identifying the causes of this phenomenon. Respondents employed in the fields of health care and social work (34.7%) and education (13.4%) were among those who have most frequently suffered from discrimination. Mobbing as a phenomenon of discrimination in labour relations is more frequent in spheres related to service provision (health care, social work, education, leisure organisation, cultural and sport activities, hotels, restaurants, transport, and public administration). The higher education of respondents, the higher the possibility of mobbing is. This could be explained by higher competition, which determines higher education.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22624
Updated:
2018-12-17 12:32:29
Metrics:
Views: 42    Downloads: 12
Export: